Her er det Hjørring-motorvejen i Jylland.

Projektarbejde for nye motorveje i Jylland og på Sjælland går igang

Infrastruktur

31/03/2017 12:49

Nick Allentoft

Kommissorierne for undersøgelserne af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse ligger nu fast, og Vejdirektoratet kan gå i gang med arbejdet.

Vejdirektoratet har netop fremsendt kommissorierne for undersøgelserne til en ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at arbejdet nu kan gå i gang.

- Med kommissorierne for undersøgelserne for en ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse på plads kan Vejdirektoratet nu for alvor komme i gang med arbejdet. Det er godt – og jeg glæder mig til at følge arbejdet med undersøgelserne fremadrettet, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Nu kommer vi et skridt tættere på at afhjælpe trængslen på motortrafikvejen fra Allerød til Hillerød. Og samtidig følger vi op på aftalen om en ny midtjysk motorvej, der vil få stor betydning for vækst og arbejdspladser i hele Jylland. 

En samlet forligskreds (V, LA, K, S, DF, RV og SF) afsatte i december 2016 12 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejes forlængelse. Ved samme lejlighed afsatte regeringen (V, LA, K) sammen med S, DF og RV 65 mio. kr. til undersøgelser af ny midtjysk motorvej.  

Undersøgelserne af en ny midtjysk motorvej forventes færdige medio 2019, mens VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse forventes færdig ultimo 2018. 

Mest Læste

Annonce