Trængselskommission

12/06/2012 15:28

Transportministeriet

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om sammensætningen af den kommission, der skal se på, hvordan trængselsproblemerne i hovedstadsområdet kan løses.

Transportminister Henrik Dam Kristensen kan i dag sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti præsentere den kommission på 28 medlemmer, der skal se på, hvordan trængselsproblemerne i hovedstadsområdet kan løses.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Jeg er glad for, at vi i dag er blevet enige om sammensætningen af trængselskommissionen. Jeg synes, vi er blevet enige om en stærk kommission, hvor der er taget hensyn til både faglig indsigt og politisk bredde.

Kommissionen består af 28 medlemmer, hvor forskere, erhvervsliv, kommuner og regioner, og trafik- og miljøorganisationer vil være repræsenteret. Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt, er udpeget som formand for kommissionen.

Kommissionen skal til januar 2013 aflevere et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet. I august 2013 skal kommissionen aflevere et forslag til en samlet strategi.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Jeg glæder mig til at modtage kommissionens forslag til en samlet strategi. Jeg er sikker på, at der både kommer brugbare ideer til, hvordan vi på kort sigt kan reducere trængslen, og nogle bud på de mere overordnede sigtelinier for hovedstadsområdet.

Se oversigt over trængselskommissionens medlemmer her.

Mest Læste

Annonce