Transportministeriet etablerer Center for Transport, Miljø og Klima

Infrastruktur

12/09/2013 11:17

Freja Eriksen

Transportsektoren står over for en række store udfordringer på miljø og klimaområdet. Med henblik på at styrke indsatsen for miljø og klimaarbejdet og sikre sammenhæng til andre centrale transportpolitiske områder etablerer Transportministeriet nu Center for Transport, Miljø og Klima, der skal arbejde med udviklingen af ministeriets analyser af bl.a. grønne transportløsninger.

Gode transportmuligheder og effektiv mobilitet er centrale forudsætninger for det moderne samfund - også når fremtidens vækst og konkurrenceevne skal sikres.

Samtidig udgør transportsektoren med den betydelige afhængighed af fossile brændstoffer en udfordring i arbejdet med at gøre samfundet fossilfrit i 2050. Regeringens klimaplan, der blev offentliggjort for nylig, viser, at tiltag på transportområdet generelt er dyre, og at nye teknologier endnu ikke er tilstrækkeligt markedsmodne og prisbillige til for alvor at kunne sikre en grøn omstilling af transporten på kort sigt.

Der er derfor behov for en fokuseret indsats baseret på viden og sammenhæng mellem forskellige transportpolitiske tiltag, hvad enten det drejer sig om regulering af transporterhvervet eller udbygning af infrastrukturen.

Center for Transport, Miljø og Klima vil have en række vigtige opgaver, der bl.a. omfatter udviklingen af en konkret roadmap – en køreplan – for, hvordan der skal arbejdes med klimaspørgsmålet på transportområdet med henblik på at nå målet om et fossilfrit samfund i 2050.

Centeret skal udvikle vidensgrundlaget for at indføre nye instrumenter i transportpolitikken, herunder rammevilkår for transporterhvervet, der sigter mod at opnå både en bæredygtig transport og en fortsat udvikling af erhvervets produktivitet og konkurrenceevne.

Centeret skal endvidere løbende arbejde med, hvordan miljø- og klimahensyn indgår i de politiske beslutningsgrundlag.

Mest Læste

Annonce