Bedre undervisning på anbringelsessteder

20/08/2012 14:05

Ministeriet for Børn og Undervisning

Anbringelsesstedernes interne skoler skal styrkes. Det skal ske ved flere krav til underviserne og bedre samarbejde mellem institutionerne. Sådan lyder forslagene fra en tværministeriel arbejdsgruppe.


Når børn og unge på anbringelsessteder ikke kan følge undervisningen i den almindelige folkeskole, bliver de undervist på institutionernes egne skoler. Den undervisning skal ifølge en ny rapport styrkes for at give de anbragte børn og unge bedre forudsætninger for at gennemføre videre uddannelse.

Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning, Social- og Integrationsministeriet, Finansministeriet og KL. Ifølge rapporten skal kvalifikationskravene skærpes, så det er uddannede lærere, der tilrettelægger undervisningen. Derudover skal der være krav til normeringen, så der mindst er ti børn eller unge på en intern skole. Det vil styrke mulighederne for eksempelvis at få linjefagsuddannede lærere til at stå for undervisningen i de forskellige fag. Det bliver i den sammenhæng også åbnet op for, at anbringelsesstederne kan gå sammen om at undervise børnene og de unge.

Både social- og integrationsministeren og børne- og undervisningsministeren er glade for arbejdsgruppens forslag.

”Det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at styrke undervisningen af den gruppe børn og unge, der går i skole på et anbringelsessted. Der er en alt for stor andel af unge, der har været anbragt på et anbringelsessted, der ikke får videre uddannelse end folkeskolen,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Udsatte børn og unge skal have lige så gode muligheder for at kunne tage en uddannelse, som andre børn og unge. Selv om man ikke trives i en folkeskole, skal man ikke afskæres fra at kunne tage en god uddannelse. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at styrke kvaliteten af undervisningen på de interne skoler på anbringelsesstederne. Vi ved fra undersøgelser, at uddannelse er helt central for at bryde den negative sociale arv.”

Forslagene kræver en lovændring, og det arbejde går nu i gang. Der blev allerede i efteråret gennemført en lovændring, så flere af de anbragte børn og unge på anbringelsessteder kan inkluderes i den almindelige folkeskole. Derudover har regeringen og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 givet hinanden håndslag på at styrke fokus på tilsynet og kvaliteten i undervisningen på de interne skoler.

Christine Antorini vil nu arbejde for at få politisk opbakning i Folkeskoleforligskredsen til de nødvendige ændringer.

Fakta

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra KL, Finansministeriet, Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning har kortlagt regler og praksis for undervisningen for anbragte børn og unge, der får specialundervisning på det opholdssted, hvor de er anbragt.
Arbejdsgruppen har gennemført en kortlægning af undervisningen på de interne skoler. Undersøgelsen viser overordnet, at en relativ høj andel af eleverne fritages for fag, afgangsprøver og test. Det skal ses i sammenhæng med, at flertallet af eleverne bl.a. har haft mange brud i deres skolegang.
Undersøgelser fra 2008, 2009 og 2012 peger på, at en stor andel af de anbragte børn og unge ikke afslutter deres skolegang med den obligatoriske afgangsprøve og ikke får videre uddannelse end grundskolen.
Et internationalt forskningsprojekt offentliggjort i 2012 viser, at 3,2 pct. af tidligere anbragte 17-20-årige har gennemført en uddannelse efter folkeskolen, hvor tallet for ikke-anbragte unge i samme aldersgruppe er på 17,8 pct.
 

Mest Læste

Annonce