Danske elever er blevet dygtigere til læsning og matematik

11/12/2012 15:03

Ministeriet for Børn og Undervisning

Danske elever i 4. klasse klarer sig bedre i både læsning, matematik og natur/teknik end tidligere. Det viser resultaterne i de internationale undersøgelser TIMSS og PIRLS, hvor 8.500 danske elever har deltaget.

To internationale undersøgelser viser nu, at danske elever klarer sig godt set i et internationalt perspektiv. Når det gælder læsning, er der blot fire lande, der ligger højere end Danmark, der deler femtepladsen med seks andre lande. Derudover er gruppen af svagere læsere blevet mindre siden 2006, hvor undersøgelsen blev gennemført for første gang i Danmark. Over 50 lande, provinser eller regioner deltog i PIRLS 2011.

”Resultaterne viser, at fokus på læsning og matematik i indskolingen har båret frugt. Det næste skridt er at bygge videre på den positive udvikling, så vi fastholder de gode resultater hele vejen gennem elevernes skolegang. Men vi har stadig udfordringer blandt andet i forhold til tosprogede elever, drenge og elever fra ressourcesvage hjem, og da læsning er en afgørende forudsætning for at lære andre fag, vil vi med vores nye udspil til et løft af folkeskolen styrke fagligheden for alle elever med fokus på dansk og matematik og give flere timer i de to fag fra 4.-9. klasse,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Også i matematik og natur/teknik er der gode resultater. De danske elevers resultater er blevet bedre i forhold til sidste undersøgelse fra 2007, og der er blevet flere dygtige elever i de to fag og færre elever med svage kompetencer.

Resultaterne peger desuden på en klar sammenhæng mellem lærernes faglige uddannelse i læsning og elevernes resultater. For matematik og natur/teknik viser undersøgelsen, at danske lærere i disse fag tilkendegiver, at de føler sig usikre, når de skal give udfordrende opgaver til dygtige elever.

”Resultatet bekræfter, at lærerne har behov for støtte til at løfte undervisningen, så den motiverer alle elever. De har blandt andet svært ved at gøre undervisningen anvendelsesorienteret og differentieret. Derfor vil vi styrke de praksisorienterede læringsformer og nye undervisningsmetoder i dansk og matematik. Vi vil også se på, hvordan de nye aktivitetstimer bedst kan understøtte elevernes læring. Og så afsætter vi en milliard kroner frem til 2020 til efteruddannelse af lærerne,” siger Christine Antorini.

Resultaterne af de to undersøgelser TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) og PIRLS 2011 (Progress in International Reading Literacy Study) offentliggøres i dag. TIMSS gennemføres hvert fjerde år, PIRLS hvert femte år. 

Mest Læste

Annonce