Elevorganisationer får én million til demokratikampagne

Politik

05/09/2013 14:49

Freja Eriksen

Der skal være mere elevdemokrati på ungdomsuddannelserne. Det mener en række elevorganisationer, som vil give eleverne mere indflydelse gennem en kampagne. De har netop fået én million kroner af Undervisningsministeriet til projektet.

Seks elevorganisationer fra landets ungdomsuddannelser har i fællesskab ansøgt om tilskud til en kampagne, der skal sætte fokus på elevdemokrati på ungdomsuddannelserne. Undervisningsministeriet har bevilget et tilskud på én million kroner fra ministeriets forsøgs- og udviklingsmidler til projektet.

”Eleverne skal have indflydelse på deres egen hverdag og den undervisning, de får. Det er derfor vigtigt at styrke elevdemokratiet på ungdomsuddannelserne, for eksempel gennem elevrådene. Det er eleverne selv, der bedst kan løfte opgaven, så jeg har tillid til, at kampagnen vil føre til både mere og bedre elevdemokrati på ungdomsuddannelserne,” siger undervisningsminister Christine Antorini, der glæder sig over, at elevorganisationerne er gået sammen om kampagnen.

Kampagnen vil sikre information og uddannelse til elever og elevråd landet over samt styrke erfaringsudvekslingen på tværs af uddannelserne. Elevorganisationerne vil med aktiviteter sætte fokus på, hvilke initiativer der styrker elevdemokratiet.

Bag kampagnen står Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes Elev-Organisation, LandboUngdom, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landselevbestyrelsen for SOSU-elever og Landselevbestyrelsen for PAU-elever. Som en del af kampagnen indbyder de til fem regionale arrangementer, hvor formålet blandet andet er erfaringsudveksling på tværs af organisationernes elevråd.

”Vi er meget glade for, at ministeren har prioriteret midler til denne kampagne. For os betyder det nu, at vi på tværs af uddannelser kan styrke elevdemokratiet på landets ungdomsuddannelser. Gennem kampagnen vil vi arbejde sammen om at oprette nye elevråd og engagere endnu flere i elevdemokratiet, men også på at styrke de elevråd, som allerede klarer sig godt i dag,” udtaler Phillip Dimsits, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og talsmand for kampagnen.

Der bliver ansat en projektmedarbejder, der skal køre kampagnen og stå for både intern og ekstern kommunikation.

Mest Læste

Annonce