Flere unge gennemfører ungdomsuddannelse

18/09/2012 13:59

Ministeriet for Børn og Undervisning

Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2010, som forventes at få en ungdomsuddannelse inden for de kommende 25 år. Det viser fremskrivninger i profilmodellen for 2010.

I december 2011 blev den såkaldte profilmodel 2010 offentliggjort. Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan de unge, der afsluttede 9. klasse i 2010, forventes at ville uddanne sig i løbet af de næste 25 år. De resultater er nu tilgængelige på kommunalt plan, og der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvordan de unge forventes at uddanne sig.

Resultaterne viser, at der er et spænd på 83 til 94 procent af de unge, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Spændet er dog mindre end for de unge, som afsluttede 9. klasse i 2009, hvor det forventes, at mellem 79 og 94 procent af de unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse.

Find resultaterne i forskellige pdf-versioner her

Det er særligt kommunerne nord for København og adskillige kommuner i Region Midtjylland samt Hjørring Kommune, der har en høj andel af unge, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Andelen er især lav i Københavns Kommune og forstadskommuner til København. Også Bornholm og yderkommuner på Sjælland ligger lavt.

Selvom profilmodellen viser, at flere og flere unge på landsplan gennemfører en ungdomsuddannelse, er børne- og undervisningsminister Christine Antorini bekymret over de store forskelle kommunerne imellem.

”Det skal ikke afhænge af, hvor man bor, eller hvad ens forældres baggrund er, om man får en ungdomsuddannelse. Det er en topprioritet for regeringen, at alle børn og unge bliver løftet, så de kan klare sig videre i uddannelsessystemet. Det er derfor, vi har en reform af folkeskolen på vej, og det er derfor, vi netop har nedsat et erhvervsuddannelsesudvalg, som skal se på, hvordan vi kan hæve kvaliteten i erhvervsuddannelserne og finde flere praktikpladser,” siger Christine Antorini.

Også forskelle på de videregående uddannelser

Forskellene er også store mellem kommunerne, når det drejer sig om, hvor mange der forventes at gennemføre en videregående uddannelse. Her er spændet fra 39 til 72 procent. Der er desuden syv kommuner, der er over de 60 procent, som er regeringens målsætning fra 2020.

Profilmodellens resultater er ikke et udtryk for det generelle uddannelsesniveau i kommunerne, men kun for de elever i 9. klasse, som har gået i kommunens skoler.

FAKTA
Profilmodellen 2010 viser, hvordan den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som i 2010.
 

Mest Læste

Annonce