Flere unge med særlige behov får ungdomsuddannelse

05/12/2012 10:34

Ministeriet for Børn og Undervisning

743 elever har fuldført ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov i 2011. Alle unge skal have en chance for at få en ungdomsuddannelse, der kan give adgang til et job eller videreuddannelse og et selvstændigt og indholdsrigt voksenliv. Også selv om man er udviklingshæmmet, har psykiske problemer eller indlæringsvanskeligheder.

743 elever har fuldført ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) i 2011, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2010, som var første år, hvor et fuldt treårigt STU-forløb kunne afsluttes. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har det særlige kendetegn, at praktik og andre praktiske elementer indgår som en naturlig og integreret del af den unges uddannelsesplan.

Et nyt notat om seneste opgørelse af aktiviteten beskriver STU fra uddannelsens start i 2007 til 2011. Et af de positive resultater er, at 17 procent af de 306, der i 2011 er faldet fra STU, til gengæld er kommet i gang med en anden ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

”Det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Det gælder også unge med særlige behov.

Derfor glæder det mig, at flere fuldfører STU, så også denne gruppe af unge dermed får bedre muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse samt et godt og rigt voksenliv,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

I 2007, hvor STU havde sit første optag, startede 736 unge på STU. Med udgangen af 2011 var 5.086 unge i gang med en STU. I alt 1.300 elever har fuldført en STU. Siden uddannelsens start i 2007 har 824 elever afbrudt uddannelsen. De væsentligste årsager til afbrud er personlige årsager, samt at eleven er begyndt på en anden uddannelse.  

Fakta om STU
- STU er rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

- Unge med særlige behov har et retskrav på et treårigt uddannelsesforløb - en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - efter at have afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de bor.
- Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt videre uddannelse og beskæftigelse.

- De seneste tre år er omkring to tredjedele af de unge, som er i gang med en STU, henvist på grund af generelle indlæringsvanskeligheder.

Lidt under en tredjedel af de unge er henvist grundet udviklingsforstyrrelser.
-Mere end en ud af tre unge, som er i gang med uddannelsen, er på førtidspension. Knap en ud af tre modtager kontanthjælp.

- Omkring hver tredje elev på STU kommer fra specialskoler for børn. 

Mest Læste

Annonce