Gymnasieudspil: Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse

Velfærd

06/04/2016 13:57

Nick Allentoft

Regeringen præsenterer i dag sit udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser. Udspillet skal ruste de unge til fremtiden og styrke fagligheden, så de unge bliver bedre klædt på til at tage en videregående uddannelse.

Gymnasiet skal være for dem, der vil læse videre. Derfor vil regeringen gennemføre en reform af de gymnasiale uddannelser, så gymnasierne fremover gør de unge klar til videre uddannelse, modner dem som mennesker og sikrer, at de kan indgå som medarbejdere, ledere eller iværksættere på fremtidens omskiftelige arbejdsmarked. 

”Det er vigtigt, at unge udfordres på deres uddannelsesvalg. For nogle unge er det rigtige valg en erhvervsuddannelse eksempelvis med eux. For andre er det en hf eller en treårig gymnasial uddannelse med almen, merkantil eller teknisk profil. Den ene uddannelse er ikke bedre end den anden, men det er vigtigt, at flere unge havner på den rette hylde første gang og på uddannelser, hvor der reelt er et jobperspektiv, og hvor deres kompetencer og motivation også sikrer, at de færdiggør uddannelsen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

For at styrke det faglige niveau hos fremtidens studenter vil regeringen indføre et karakterkrav til gymnasierne på 4 i dansk og matematik. Kravet indfases over tre år, så unge der søger ind i 2017 og 2018 skal leve op til et adgangskrav på 2.

Eux’en, som kombinerer erhvervsuddannelserne med en gymnasial eksamen fastholdes, og samtidig sikrer udspillet en reel ligestilling mellem de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) med en tydelig almen, merkantil eller teknisk profil og studieretninger, der peger frem mod videre uddannelse. 

Hf moderniseres, styrkes fagligt og målrettes mod erhvervsakademier og professionshøjskoler. Uddannelsen tones, så dem, der ønsker at læse til eksempelvis sygeplejerske eller finansøkonom kan vælge retninger med fag målrettet netop den uddannelse, de ønsker at tage. Der indføres også et målrettet hf-modul på op til et halvt år, så hf-elever, der fremover ønsker at læse på universitetet, ikke skal tage suppleringsfag.

For at understøtte en samfundsudvikling, hvor viden og produktion går hånd i hånd, prioriterer regeringen i sit udspil naturvidenskab, matematik, fremmedsprog og skriftlige kompetencer. Der sættes ind med en strategi for både sprog og naturvidenskab. Også de unges digitale kompetencer styrkes med udspillet.

Derudover vil regeringen med udspillet give de unge en tættere løbende evaluering, forkorte grundforløbet, så eleverne får lejlighed til at danne sig et indblik i fagene inden de skal vælge studieretning, styrke almendannelsen, forny prøverne og forebygge snyd.

Regeringen begynder allerede i morgen forhandlinger med folketingets øvrige partier. Gymnasieforligskredsen består foruden regeringen (Venstre) af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Regeringen lægger op til, at Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet også indbydes til forhandlingerne.

Mest Læste

Annonce