Høje karakterer i dansk eller matematik giver høje karakterer i andre fag

27/11/12 10:48

Ministeriet for Børn og Undervisning

Elever, der får en høj karakter i dansk eller matematik, får høje karakterer i andre fag. Det viser nye tal for folkeskolens afgangsprøver 2012.

Regeringen er på vej med et udspil til løft af folkeskolen, som blandt andet fokuserer på de to kernefag dansk og matematik. Forskningen viser, at har man styr på de to fag, er det lettere at klare sig godt i skolens øvrige fag. Nye tal fra Ministeriet for Børn og Undervisning bekræfter, at de elever, der klarer sig godt i disse fag, også klarer sig godt i de øvrige fag. Det gælder såvel bundne prøvefag som fysik/kemi og mundtlig engelsk samt prøvefag til udtræk. Det er eksempelvis skriftlig biologi og mundtlig samfundsfag.

”Alle børn skal blive dygtigere til dansk og matematik. Bliver de det, vil det også løfte fagligheden i de andre fag. Hvis børn ikke lærer at regne og læse ordentligt, er det vanskeligt for dem at tage en ungdomsuddannelse. Det er derfor, at regeringen lægger ekstra vægt på at styrke indsatsen netop her, når vi kommer med vores udspil til et løft af folkeskolen,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Ministeren vurderer, at løftet dels kan ske ved at bruge mere tid til fagene dansk og matematik og dels ved en intensiveret dansk- og matematikindsats, som skal styrke kvaliteten i undervisningen.

Samtidig vil regeringen forbedre mulighederne for, at praktiske undervisningsformer, bevægelse og it kan understøtte undervisningen i både dansk og matematik og i skolens øvrige fag.

I maj og juni 2012 aflagde godt 62.000 elever prøve i 9. klasse. En opgørelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at eleverne har opnået de højeste karakterer i mundtlig dansk og engelsk – her er gennemsnittet i begge fag 7,4. Omvendt opnår eleverne, når der ses bort fra dansk orden, de laveste karakterer i dansk skriftlig, matematisk problemløsning og fysik/kemi (praktisk/mundtlig). Gennemsnittet i de tre fag er på 6,3.

Fakta om færdigheder i dansk og matematik

De fleste elever klarer sig godt i skolen. Men 15 procent forlader folkeskolen uden funktionelle læseevner, og 17 procent af eleverne har ikke basale færdigheder i matematik.

PISA-undersøgelserne dokumenterer, at elevernes færdigheder i de to fag dansk og matematik har stor betydning for elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Desuden peger forskning på, at elevernes danskfaglige kompetencer – og særligt læsefaglige kompetencer – samt matematikkompetencer har betydning for elevernes evne til at tilegne sig færdigheder i andre fag.

Internationale undersøgelser viser også, at læseindsatser særligt vil kunne mindske forskelle i læseresultaterne mellem piger og drenge og reducere effekten af svag socioøkonomisk baggrund.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce