It-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever

02/11/12 1:52

Ministeriet for Børn og Undervisning

Ordblinde elever i ungdomsuddannelserne skal have en it-rygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at gennemføre uddannelsen. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil sikre indkøb af ekstra it-rygsække, som stilles på skolerne, så elever fra nytår hurtigt kan få udleveret en it-rygsæk.

En it-rygsæk kan hjælpe ordblinde elever med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desværre har mange ordblinde ventet alt for længe på at få en it-rygsæk. Men nu sætter børne- og undervisningsminister Christine Antorini en stopper for ventetiden. Fra nytår vil alle ungdomsuddannelser have it-rygsække stående klar, som med det samme kan gives til en elev, inden den formelle godkendelse er på plads.

”Elever med ordblindhed kan med hjælp fra en it-rygsæk gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre elever. Derfor skal det være nemmere for ordblinde at få en it-rygsæk på landets ungdomsuddannelser, for ordblindhed skal ikke være en forhindring for at få en uddannelse,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

It-rygsækken består af en computer med læse- og skrivestøttende software, der skal gøre det lettere for den enkelte elev at læse og skrive og dermed møde de faglige udfordringer. Elever med ordblindhed har vanskeligere ved at omsætte bogstaver til lyd og omvendt, og it-rygsækken kan kompensere for disse vanskeligheder. Til it-rygsækken hører også en scanner, så tekster kan indscannes og omsættes til lyd.

Med initiativet kommer der fokus på, at elever med ordblindhed får støtte fra starten af deres uddannelse. Ministeriet for Børn og Undervisning vurderer på den baggrund, at flere elever med ordblindhed vil kunne gennemføre en uddannelse, når reglerne bliver gjort enklere efter nytår med virkning fra den 1. januar 2013. Der indkøbes for 2,5 millioner kroner udstyr til projektet, der vil sikre et beredskab på cirka 400 it-rygsække på ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

FAKTA

  • Udgifterne til en it-rygsæk er cirka 6.000 kroner. En it-rygsæk består af en bærbar computer med et ordforslagsprogram, der kan støtte skrivningen, en talesyntese, der kan støtte læsningen, et ocr-program til at foretage ordgenkendelse af scannede tekster samt en scannepen, der kan bruges til oplæsning af enkeltord. It-rygsækken kan eventuelt kombineres med en rammebevilling til produktion af studiematerialer og studiestøttetimer.
  • Der var cirka 8.600 elever i ungdomsuddannelserne, som i 2011 modtog en eller anden form for ordblindestøtte, herunder it-rygsække.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce