Lærernes støtte til og viden om inklusion er afgørende

25/1/13 10:06

Ministeriet for Børn og Undervisning

Adgang til ressourcepersoner, viden om effektiv undervisning, klare målsætninger og positiv holdning til inklusion blandt lærerne er afgørende for god inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Det viser et nyt systematisk forskningsreview, der peger på hvordan inklusion kan styrke elevernes faglige resultater og sociale udvikling.

Det systematiske review, som Dansk Clearinghouse har gennemført for Ministeriet for Børn og Undervisning, sammenfatter resultaterne af international effektforskning om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.

Inklusion kan styrke alle elevers skolegang, hvis lærerne har den rette viden om og medejerskab til øget inklusion i folkeskolen.

Reviewet peger blandt andet på, at undervisningen styrkes, hvis elever med særlige behov og de øvrige elever i klassen samarbejder, underviser og lærer af hinanden. Inklusion kan også støtte alle elevers udvikling, hvis der – foruden den almindelige lærer – er en lærer med specialpædagogiske kompetencer med i undervisningen. Lærernes adgang til viden om effektiv undervisning og ressourcepersoner på skolerne samt efteruddannelse kan også understøtte inklusionen af elever med særlige behov.

Forskerne bag undersøgelsen udarbejder nu en målrettet e-bog til skolerne om inklusion, som forventes offentliggjort i begyndelsen af februar 2013.

”Inklusion kan styrke alle elevers skolegang, hvis lærerne har den rette viden om og medejerskab til øget inklusion i folkeskolen. Det er også en vigtig pointe, at klassefællesskabet spiller en afgørende rolle for en god inkluderende undervisning. I vores nye folkeskoleudspil lægger vi op til at udvikle en folkeskole, der gavner alle elever. Det gælder også elever med særlige behov. Derfor støtter vi lærerne i at få den fornødne viden om god inkluderende undervisning bl.a. med det nye udgående rådgivningsteam og ressourcecentret for inklusion,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Læs også: Oppositionen i oprør over forsøg

Ministeriets udgående konsulentenhed Inklusionsudvikling vil nu bruge den viden, som undersøgelsen giver i deres rådgivning af kommunerne. Desuden vil Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning igangsætte en række forsøgs- og udviklingsprojekter på baggrund af blandt andet reviewets resultater. Ressourcecentret offentliggør i februar sin strategi for indsamling og udvikling af viden om inklusion og god specialundervisning.

Der er i øvrigt ingen resultater, som peger på, at inklusion af elever med særlige behov kan have negativ betydning for de øvrige elevers faglige resultater eller sociale udvikling.

Fakta

Om det systematiske review

Reviewet tager udgangspunkt i undersøgelser, der undersøger effekten af inklusion af elever med udviklingsforstyrrelser, psykiske lidelser samt sociale og miljøbetingede vanskeligheder. Forskerne har både set på betydning for elevernes faglige resultater, elevernes sociale færdigheder, klassens sociale miljø og trivsel. Der er set på betydning for både elever med særlige behov og for de øvrige elever i klassen.

Reviewet er udarbejdet af lektor Michael Søgaard Larsen, post.doc. Camilla Brørup Dyssegaard og evidenskonsulent Neriman Tiftikci i samarbejde med en forskergruppe bestående af professor Susan Tetler, professor Niels Egelund, professor Anders Holm, Post.doc Niels Breilid og professor Bengt Persson.

Forskningskortlægningen blev offentliggjort i september 2012. I dag offentliggøres sammenfatningen i reviewet fra Dansk Clearinghouse.

Regeringens igangværende initiativer på inklusionsområdet

  • Ny lovgivning om specialundervisning (en inkluderende folkeskole).
  • Inklusionsudvikling (udgående konsulentenhed).
  • Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning.
  • Informations- og holdningskampagner målrettet forældre og elever.
  • Følgegruppe for Inklusion.
  • Pulje til it til fagligt svage elever og elever med særlige behov.

Læs mere på www.uvm.dk/inklusion.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce