Mange kommuner vil have hjælp fra den nye Inklusionsrådgivning

15/08/2012 11:14

Ministeriet for Børn og Undervisning

Inklusionsrådgivningen skal hjælpe landets kommuner med at inkludere flere børn i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Og mange kommuner har allerede henvendt sig for at få hjælp og indgå samarbejde med Inklusionsrådgivningen.

I dag er første arbejdsdag for de otte nye konsulenter i den nationale rådgivningsenhed for inklusion. Og allerede inden den nye Inklusionsrådgivning har haft første arbejdsdag, har mange kommuner henvendt sig for at hjælp til at inkludere flere børn i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

En række kommuner har allerede indsendt ansøgning om at blive en af de cirka 20 kommuner, som Inklusionsrådgivningen skal indgå forpligtende samarbejde med. Andre har henvendt sig med andre spørgsmål om, hvordan de kan kvalificere deres inklusionsindsats. Særligt har der været stor interesse fra kommuner, der gerne vil have en analyse af inklusionsindsatsen i deres kommune.

”Mange kommuner er allerede rigtig godt i gang med omstillingen til øget inklusion, men det er ikke en nem opgave. Derfor er det godt, at vi med Inklusionsrådgivningen kan give kommunerne en hjælpende hånd og bakke op om indsatsen,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet har over de næste fire år afsat 60 millioner kroner til en national rådgivningsenhed for inklusion. Inklusionsrådgivningen er forankret under Ministeriet for Børn og Undervisning og består af konsulenter med viden om og erfaring med inklusion på dagtilbuds-, skole- og fritidstilbudsområdet.

Stor interesse fra kommunerne
Inklusionsrådgivningen skal blandt andet støtte kommunerne i at opstille klare mål og værdier for omstillingen, sikre en fælles forståelse af den pædagogiske indsats og en hensigtsmæssig organisering af børne- og ungeområdet samt understøtte, at kommunerne arbejder strategisk med kompetenceudvikling. Enhedens konsulenter skal også hjælpe kommunerne med at følge op på omstillingen til øget inklusion.

Inklusionsrådgivningen har sendt et tilbud ud til alle kommuner om en gratis statusanalyse af den enkelte kommunes inklusionsindsats på dagtilbuds-, skole-, og fritidstilbudsområdet. Statusanalysen vil blandt andet vise, i hvilket omfang der er fælles retning og forståelse for inklusionsindsatsen i kommunen, om lærere og pædagoger føler, at de er klædt på til opgaven og har adgang til viden, samt om rammerne for indsatsen er hensigtsmæssige mv.

Så der er nok at tage fat på for den nye enhed, der med det samme begynder at organisere og tilrettelægge enhedens opgaver – et arbejde, hvor kommunernes behov vil være i fokus.

Mest Læste

Annonce