Mere sved på panden i skole og dagtilbud

22/08/2012 14:26

Ministeriet for Børn og Undervisning

Der skal mere fysisk aktivitet ind i undervisningen og i dagtilbud. Det skal projektet ”Læring i bevægelse” være med til at sikre. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini mødes i dag med 29 organisationer for at finde ud af, hvordan det skal blive til virkelighed.

Undersøgelser og forsøg tyder på, at fysisk aktivitet kan forbedre indlæringen, fremme sociale kompetencer, øge elevernes selvværd, mindske mobning og øge gennemførslen af en uddannelse. Derfor sætter børne- og undervisningsministeren nu projektet ”Læring i bevægelse” i søen. Det skal få mere bevægelse ind i undervisningen.

Projektet kickstartes i dag den 22. august 2012 ved et rundbordsmøde, hvor idrætsorganisationer, lederorganisationer, lærer- og pædagogorganisationer, elev- og forældreorganisationer, offentlige aktører og arbejdsmarkedets parter er inviteret. De skal alle komme med ideer til projektet, og hvad de hver især kan bidrage med.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini siger:

”Fysisk aktivitet for børn handler ikke kun om at springe over buk i gymnastiksalen. Det er også orienteringsløb med opgaver i dansk, at bygge tårn i matematik og aktive pauser – altså bevægelse i andre timer end blot idræt. Det er der mange lærere, ledere og pædagoger, der allerede er opmærksomme på, fordi de ved, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns evne til at lære. Og så er der en række sidegevinster som øget selvværd hos børnene, mindre mobning, bedre sociale kompetencer og mere motivation.”

Efter dagens møde skal projektet ud i virkeligheden med forsøg på demonstrationsskoler og demonstrationsdagtilbud. Forsøgene vil tage udgangspunkt i, at gode erfaringer og såkaldt bedste praksis indsamles, og at disse diskuteres og udvikles på et symposium i efteråret.

”Projektet ”Læring i bevægelse” skal samle alle de gode erfaringer, der allerede er rundt omkring på institutionerne, og samtidig skal vi skabe ny viden om, hvordan bevægelse kan blive en større del af undervisningen. Mødet i dag med de mange organisationer skal få projektet godt fra start. Herefter vil vi samle god praksis, som vi fremlægger og diskuterer i løbet efteråret. Når ideerne er på plads, skal vi gennemføre forsøg på demonstrationsskoler og demonstrationsdagtilbud”, siger Christine Antorini.

Forsøgene skal foregå i skoleåret 2013-14, hvorefter der skal effektmåles. Forsøgene udvælges på baggrund af idrætsorganisationerne og skolernes/institutionernes beskrivelse af god praksis, som præsenteres og diskuteres på et symposium i efteråret. Forsøgene vil herefter blive udviklet i samarbejde med en evaluator, skoler og institutioner samt idrætsorganisationer. Projektet omfatter dagtilbud, folkeskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Vil du vide mere?
Ved rundbordsmødet i dag lanceres et nyt site. Her kan man få mere information om projektet, indsende eksempler på god praksis og se videoklip til inspiration. Ønskes yderligere oplysninger, kontakt da ovennævnte personer.

Mest Læste

Annonce