"Med Uddannelseszoom kan de unge få øjnene op for de mange gode muligheder en erhvervsuddannelse giver. For eksempel kan man se, hvilke beskæftigelsesmuligheder og lønforhold, der er ved forskellige erhvervsuddannelser i forhold til andre uddannelser," siger undervisningsminister Christine Antorini. Foto: Thomas Tolstrup

Ny hjemmeside hjælper unge med at vælge uddannelse

Ledelse

21/04/2015 11:41

Mikkel Sarka

Regeringen lancerer i dag et nyt digitalt værktøj, der skal gøre det lettere for unge uddannelsessøgende at sammenligne og vælge uddannelse. Værktøjet viser blandt andet, hvor mange der er faldet fra uddannelserne, hvilke brancher de færdiguddannede har fundet job i, og hvor meget de tjener.

Det kan være svært at vælge uddannelse, selvom man har fået vejledning og gode råd fra venner og familie.

Derfor lancerer uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og undervisningsminister Christine Antorini et helt nyt værktøj ved navn Uddannelseszoom, som kommer til at ligge på UddannelsesGuiden – ug.dk. Uddannelseszoom gør det lettere end nogensinde at sammenligne forskellige uddannelser.

For første gang kan ansøgere eksempelvis let sammenligne, hvor mange, der dropper ud, og hvor lang tid studerende er om at gennemføre uddannelsen.

De kan også se, hvor færdiguddannede har fået job, hvor høj løn de tjener, og hvor mange, der starter deres egen virksomhed.

Det er alt sammen viden til de unge om, hvad de kan forvente af deres uddannelse.

"Valget af uddannelse er et af de vigtigste valg, unge står over for i løbet af deres liv. Med Uddannelseszoom giver vi ansøgere langt bedre viden om, hvad de kan forvente af uddannelserne, både mens de læser og efterfølgende på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for mig, for det kan give fremtidens studerende en bedre studietid og betyde, at færre falder fra," siger Sofie Carsten Nielsen.

Det nye værktøj er et initiativ i regeringens Vækstpakke 2014, og værktøjet er udviklet i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet.

"Vi ved, at der fremover kommer til at mangle faglærte, og derfor er det vigtigt, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Med Uddannelseszoom kan de unge få øjnene op for de mange gode muligheder en erhvervsuddannelse giver. For eksempel kan man se, hvilke beskæftigelsesmuligheder og lønforhold, der er ved forskellige erhvervsuddannelser i forhold til andre uddannelser," siger undervisningsminister Christine Antorini.

For så vidt angår de videregående uddannelser bliver Uddannelseszoom i 2016 (for så vidt angår uddannelsernes under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort) udbygget med oplysninger om omfanget af planlagt undervisning og hvor meget af denne undervisning, der varetages af en forsker samt nuværende og tidligere studerendes egne vurderinger af uddannelsernes kvalitet, og om det, de lærer, kan anvendes på arbejdsmarkedet bagefter.

"Der er et stort potentiale i at få udbredt mere viden om kvaliteten på uddannelserne, så kommende studerende får en endnu bedre ide om, hvilken uddannelse de søger ind på, og om den kan bruges i job efterfølgende. I regeringen har vi stort fokus på at styrke kvaliteten af de videregående uddannelser," siger Sofie Carsten Nielsen.

Om Uddannelseszoom

  • Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, der kan sammenligne jobbranche, løn, iværksætteri, ledighed, gennemførselstid, og frafald for erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

  • Fra 2016 vil Uddannelseszoom også indeholde studerende og færdiguddannedes vurderinger af uddannelsernes kvalitet og jobrelevans samt undervisningstimer og hvor meget af undervisningen, der varetages af en forsker for så vidt angår de forskningsbaserede uddannelser.

  • Uddannelseszoom bliver tilknyttet websiden UddannelsesGuiden, som indeholder information om ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

  • Informationerne på Uddannelseszoom er baseret på registre fra Danmarks Statistik.

Mest Læste

Annonce