Danske folkeskoleelever er bedre end de fleste af deres jævnaldrende i andre lande til at bruge computeren som redskab til at deltage aktivt i skolen, i hjemmet og i samfundet. Kun tjekkiske børn klarer sig bedre.

Ny undersøgelse: Danske elever har gode it-kompetencer

Velfærd

20/11/2014 11:36

Nick Allentoft

Danske elever i 8. klasse ligger i toppen på it-kompetencer viser ny internationalt undersøgelse. Også danske lærere er mere positive over for at inddrage it i undervisningen og gerne vil blive bedre til opgaven med at bruge it til at gøre eleverne så dygtige som muligt.

Danske folkeskoleelever er bedre end de fleste af deres jævnaldrende i andre lande til at bruge computeren som redskab til at deltage aktivt i skolen, i hjemmet og i samfundet. Kun tjekkiske børn klarer sig bedre.

Det fremgår af rapporten ”Digitale kompetencer – It i danske skoler i et internationalt perspektiv”, der i dag offentliggøres på en konference, som Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet afholder. Rapporten udgør den danske afrapportering af den internationale ICILS-undersøgelse. Det er første gang, at en undersøgelse vurderer danske skoleelevers computer- og informationskompetencer. 

Rapporten viser samtidig, at lærerne i den danske folkeskole er mere positive over for at inddrage it i undervisningen end mange af deres udenlandske kolleger.

”Vores mangeårige fokus på at inddrage it i undervisningen og prøverne i folkeskolen har haft en positiv effekt på elevernes evne til at bruge computere. Med folkeskolereformen fortsætter vi med at udnytte de muligheder, som it og digitalisering giver. Der er nemlig stadig plads til forbedring. Eksempelvis spiller elevens sociale baggrund en væsentlig rolle i forhold til de digitale kompetencer, og samtidig efterspørger folkeskolelærerne kompetenceudvikling på området,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Af rapporten fremgår det dog, at danske folkeskolelærere i højere grad end deres kolleger i andre lande bruger it til mere traditionel undervisning frem for til elevcentrerede, samarbejdende og undersøgende tilgange. 

Regeringen har med indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen igangsat initiativer, der tilgodeser it som et aktiv i forhold til varierende undervisningsmetoder. Det gælder bl.a. demonstrationsskole-initiativet, der har til formål at skabe ny viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og skabe nye læringsformer. Det gælder også Lærernetværket for it i folkeskolens fag, hvor lærerne klædes på til at bruge it som en naturlig del af undervisningen. 
 

Fakta

Rapporten ”Digitale kompetencer – It i danske skoler i et internationalt perspektiv” rummer konklusionerne fra den danske del af den internationale undersøgelse International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2013. 

Selve undersøgelsen af elevernes færdigheder foregår via en it-baseret test, hvor forståelses-, bearbejdnings- og formidlingsopgaver udføres. Eksempelvis skal eleverne producere en reklameplakat om deres fritidsaktivitet baseret på oplysninger, som de skal finde på internettet. Udover testen har elever, lærere, skoleledere samt it-ansvarligt personale svaret på et spørgeskema om bl.a. social baggrund, erfaring med computere og oplevelse af brugen af it i undervisningen. 

I alt deltog 1767 8. klasse elever, 728 lærere, 92 skoleledere og 92 it-koordinatorer fra 110 danske skoler i undersøgelsen. 

Udover Danmark indgår følgende 20 lande og undervisningssystemer i ICILS-undersøgelsen: Australien, byen Buenos Aires (Argentina), Chile, Holland, Hong Kong, Kroatien, Litauen, Newfoundland & Labrador (Canada), Norge (9. klasse), Ontario (Canada), Polen, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Sydkorea, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet og Tyskland.

Hent rapporten her

Læs mere om ICILS

Mest Læste

Annonce