Socialrådgivere i dagtilbud hjælper udsatte børn

16/8/12 8:15

Ministeriet for Børn og Undervisning

Socialrådgivere i dagtilbud styrker det tværfaglige arbejde og sikrer tidligere handling i forhold til udsatte børn, viser en ny evaluering.

Børn fra udsatte familier får hjælp tidligere, og underretningerne fra dagtilbuddene er blevet skarpere og mere præcise. Det er resultatet efter, at 19 daginstitutioner i fem kommuner siden 2010 har haft tilknyttet en socialrådgiver som led i Projekt Socialrådgiver i Dagtilbud.

Indsatsen har styrket samarbejdet mellem dagtilbuddene og de sociale myndigheder, så børn og familier i udsatte positioner har fået hurtigere og bedre hjælp fra myndighederne.

Mere end 200 børn er blevet fulgt gennem projektperioden, og evalueringen bygger også på fokusgruppeinterviews, personlige interviews med alle involverede parter i projektet samt observationsstudier.

Evalueringen viser, at det tættere samarbejde mellem socialrådgivere og pædagogisk personale har resulteret i, at børnene i dag er mere end et halvt år yngre i gennemsnit, når de får hjælp, og samtidig inddrages forældrene tidligere. Derudover er samarbejdet mellem faggrupperne blevet styrket og det har medført, at underretningerne fra dagtilbuddene er blevet skarpere og mere præcise.

Det glæder børne- og undervisningsminister Christine Antorini, at der er skabt en mere sammenhængende indsats mellem dagtilbuddene og de sociale myndigheder.

”Det er meget positivt, at vi kan opnå en tidligere og bedre indsats for de udsatte børn og familier, når der er et tættere samarbejde mellem socialrådgivere og dagtilbud. Vi ved, at dagtilbuddene spiller en afgørende rolle for udsatte børn. Derfor håber jeg også, at der er mange kommuner, som vil lade sig inspirere af de gode erfaringer fra dette projekt,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Evalueringen rummer også konkret inspiration til kommuner, der ønsker at indføre en lignende ordning.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce