En milliard til højere niveau på erhvervsakademier og professionshøjskoler

27/08/2012 09:59

Uddannelsesministeriet

Regeringen vil over de kommende tre år bruge en milliard kroner på at styrke kvaliteten på erhvervsakademier og professionshøjskoler – herunder lærer- og pædagoguddannelserne – gennem øget vidensbasering og forskning i blandt andet pædagogik og didaktik.

Regeringen vil styrke kvaliteten af undervisningen på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne.

I finanslovsforslaget afsætter regeringen over tre år 1.065 millioner kroner, som institutionerne kan anvende til forskningstilknytning og evidensbasering for at hæve niveauet på eksempelvis lærer- og pædagoguddannelserne.

Dermed indfries et væsentligt løfte i regeringsgrundlaget på uddannelsesområdet.

– Regeringen ønsker at give professionshøjskolerne og erhvervsakademierne mulighed for at øge kvaliteten ved eksempelvis at tilknytte flere ph.d.er og styrke den praksisnære forskning, og med forslaget vil regeringen ikke blot øge viden- og evidensbaseringen på de korte og mellemlange uddannelser, men også sikre uddannelsesinstitutionerne flerårig tryghed og stabilitet med henblik på at øge kvaliteten, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Der afsættes 230 millioner kroner årligt i 2013-2015 til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier samt 125 millioner kroner til forskning i professionsfagene, herunder 90 millioner kroner til forskningstilknytning på professionshøjskolerne.

Forskning i professionsfagene omfatter endvidere videreførelse af forskningsunderstøttelse af uddannelsesforskning gennem uddannelse af ph.d.er og opbygning af forskningskapacitet inden for alment og fagligt didaktiske og pædagogiske områder.

Udviklings- og evidensbaseringen på erhvervsakademier og professionshøjskoler skal bidrage til, at institutionerne i samarbejde med blandt andet universiteterne kan styrke vidensgrundlaget for uddannelserne og udvikle uddannelsernes kvalitet.

– Denne satsning understøtter ikke mindst den læreruddannelsesreform, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om i foråret, ligesom det vil understøtte kommende forandringer af pædagoguddannelsen, som vi tager fat på i efteråret, siger Morten Østergaard.
 

Mest Læste

Annonce