Ny innovationsfond skal styrke vækst og beskæftigelse

Ledelse

04/06/2013 12:48

Uddannelsesministeriet

En ny samlet innovationsfond med et budget på 1,5 milliarder kroner skal sikre, at offentlige og private investeringer i forskning og udvikling omsættes til konkrete løsninger på samfundets udfordringer og til vækst og job i erhvervslivet.

Danmark har brug for et mere enkelt og slagkraftigt forsknings- og innovationssystem, som er gearet til at håndtere nye, komplekse samfundsudfordringer og understøtte konkrete innovationsbehov i virksomhederne.

Uddannelsesminister Morten Østergaard inviterer nu Folketingets partier til de indledende forhandlinger om en ny samlet innovationsfond – Danmarks Innovationsfond.

Danmark er et af de lande, der investerer mest i forskning og udvikling. Med den nye fond vil regeringen sikre, at de betydelige investeringer i højere grad end i dag omsættes til konkrete løsninger på samfundets udfordringer og til vækst og job i erhvervslivet.

- Med Danmarks Innovationsfond vil regeringen genstarte innovationskraften i Danmark. De mest excellente forskere og innovative virksomhedsledere skal bringes sammen om den helt centrale opgave at omsætte konkrete udfordringer og innovationsbehov i særligt små og mellemstore virksomheder til konkrete projekter, partnerskaber og i sidste ende nye løsninger, vækst og beskæftigelse. Arbejdet skal ske i armslængde fra det politiske system og med udgangspunkt i samfundets og virksomhedernes behov, siger Morten Østergaard.

Regeringen lægger op til, at innovationsfonden etableres med et forventet årligt budget på mere end 1,5 milliarder kroner ved en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd (DSF), Højteknologifonden (HTF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI).

- De to nuværende råd og Højteknologifonden har på hver deres områder arbejdet godt og opnået markante resultater. Men systemet er blevet kompliceret og ufleksibelt for brugerne. Danmarks Innovationsfond vil være mindre bureaukratisk og mere slagkraftig i forhold til at omsætte investeringer til resultater, der kan bidrage til at løse konkrete udfordringer i Danmark og globalt, siger Morten Østergaard.

Regeringen lægger op til, at:
• Danmarks Innovationsfond får et årligt budget på cirka 1,5 milliarder kroner og etableres ved en sammenlægning af DSF, HTF og RTI.
• fonden ledes af en uafhængig bestyrelse, der udmønter midler og beslutter, hvordan virkemidlerne fremadrettet skal prioriteres og udformes. Et flertal af medlemmerne i bestyrelsen skal have baggrund i erhvervslivet. Fonden skal betjenes af et selvstændigt sekretariat.
• fonden får ansvar for forskning, innovation og teknologiudvikling, der tager udgangspunkt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og behov.
• GTS-institutter, Innovationsnetværk og Innovationsmiljøer varetages fremadrettet i Uddannelsesministeriet. 

Mest Læste

Annonce