Regeringen afsætter tre milliarder kroner ekstra til uddannelsesinitiativer

28/08/2012 14:58

Uddannelsesministeriet

Regeringens forslag til finanslov for 2013 prioriterer særligt vækst, uddannelse og beskæftigelse. Vejen til vækst er brolagt med viden og uddannelse. Derfor afsætter regeringen på finansloven næsten tre milliarder kroner ekstra til uddannelsesinitiativer.

– Regeringen har sat sig for, at den nuværende ungdomsgeneration skal blive den dygtigste nogensinde, og vi har med finansloven endnu engang sat en streg under, at vi også er parat til at betale regningen. Det gør vi, fordi vi vil ruste de unge bedst muligt til at gå livet i møde i den bredeste forstand, men også mere specifikt fordi vi ved, at fremtidens danske arbejdsmarked først og fremmest vil efterspørge højt kvalificeret arbejdskraft, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Samtidig opretholdes det historisk høje, offentlige niveau for de offentlige forskningsbudgetter – på trods af globaliseringsaftalens udløb – på 20,2 milliarder kroner i 2013, og de videregående uddannelser får for første gang fuld tryghed om deres basisbevillinger med en treårsaftale, der alene for universiteterne løber op i 8,4 milliarder årligt.

– Vi ved, at investeringer i forskning og innovation er vejen til vækst og nye jobs i stedet for de hundredetusindvis af ufaglærte stillinger, vi har tabt og stadig taber. Derfor opfylder vi ikke blot vores eget løfte om at bruge mindst en procent af BNP på offentlig forskning, men mere til. Samtidig giver vi de videregående uddannelser mulighed for at tænke langsigtet, fastansætte de bedst kvalificerede forskere og undervisere og øge kvaliteten, både når det gælder forskning og den uddannelse, vi tilbyder de unge, siger Morten Østergaard.
Regeringen har særligt prioriteret følgende:

Udgifterne til meroptaget på uddannelser finansieres fuldt ud. Det ventede rekordoptag i 2012 på næsten 60.000 nye studerende medfører ekstraudgifter til SU og taxametre på 2,9 milliarder mere end i 2011 og 900 millioner kroner mere end forventet.
Universiteterne sikres ro om budgetterne de næste tre år, hvor det høje niveau for basisbevillingerne på 8,4 milliarder kroner årligt fastholdes, og det rekordhøje bevillingsniveau for offentlig forskning fastholdes på mere end 20 milliarder kroner svarende til 1,07 procent af BNP.
Der findes finansiering på 250 millioner kroner årligt til at videreføre forhøjelsen af taxameteret for humaniora og samfundsmæssige uddannelser.
6,5 milliarder kroner til igangsætning i 2012 og 2013 af et løft at faciliteterne og byggeri som anvendes til forskning og undervisning på universiteterne.

Mest Læste

Annonce