Skærpede adgangskrav på læreruddannelsen hæver niveauet

Velfærd

06/03/2014 10:06

Freja Eriksen

Lærerstuderendes motivation, studieegnethed og faglige niveau er styrket med optagelsessamtaler, der sorterer umotiverede ansøgere fra. Det viser en ny evaluering. Samtalerne udfordrer ansøgerne på spørgsmålet, om det virkelig er læreruddannelsen og en karriere som lærer, de vil.

Et nyt optagelsessystem frasorterer umotiverede ansøgere til læreruddannelsen.

Det viser 'Evaluering af optagelsessamtalerne på Læreruddannelsen', som er udarbejdet i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Professionshøjskoler.

I 2013 begyndte den første årgang af studerende på en ny læreruddannelse. Før var der direkte optag til mange af læreruddannelsesstederne med blot en bestået gymnasial eksamen. Nu kræver det et karaktergennemsnit på mindst 7,0. Alle andre skal gennemføre og bestå en optagelsessamtale, der tester deres almene dannelse, kognitive evner og generelle studieegnethed.

Samtalen udfordrer dem på spørgsmålet, om det virkelig er læreruddannelsen og en karriere som lærer, de vil. Allerede inden optagelsessamtalerne i 2013 sprang 21 procent af de indkaldte ansøgere fra.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen er tilfreds med resultatet og fastslår, at det er helt afgørende at skabe og fastholde den fortjente respekt omkring uddannelsen, så endnu flere af de dygtigste ansøgere ser muligheder i en karriere som lærer.

- Med reformen har vi skabt en mere attraktiv og udfordrende læreruddannelse, som i højere grad matcher behovene i fremtidens folkeskole. Den nye uddannelse stiller større faglige krav til den enkelte studerende. Derfor har vi skærpet optagelseskravene, så læreruddannelsen kun optager motiverede og reflekterede ansøgere. Nu er det vigtigt, at professionshøjskolerne udvikler konceptet for uddannelsessamtalerne, så vi fortsat optager de mest talentfulde ansøgere med lyst til at undervise og skabe en god og udviklende skoledag for eleverne, siger Sofie Carsten Nielsen.

Effekterne af det nye optagelsessystem kan allerede mærkes på landets læreruddannelser. Underviserne peger på, at de studerendes motivation, studieegnethed og faglige niveau er styrket sammenlignet med tidligere årgange, og at det har positiv indflydelse på læreruddannelsens studiemiljø.

Andelen af optagne, som har uddannelsen som førsteprioritet, er steget fra 86 procent til 90 procent. Karaktergennemsnittet er også steget. I 2013 havde halvdelen af ansøgerne mindst 7,0 i gennemsnit fra deres adgangsgivende eksamen. I 2012 gjaldt det kun en tredjedel.

Kun tre procent er afvist på baggrund af optagelsessamtalen. Professionshøjskolerne vil udvikle samtalerne i forbindelse med sommerens optag.

Hvis ansøgere til læreruddannelsen ikke opfylder minimumskravet om 7,0 i gennemsnit skal de søge gennem kvote 2 senest 15. marts. Det gælder også, hvis de afslutter deres adgangsgivende ungdomsuddannelse i 2014 og forventer et gennemsnit omkring eller under 7,0.

Mest Læste

Annonce