Stor politisk aftale om forskning og innovation i Europa

31/05/2012 16:43

Uddannelsesministeriet

Det danske EU-formandskab har nået endnu et stort delmål. EU's forsknings- og innovationsministre er efter langvarige og vanskelige forhandlinger nået frem til den første store aftale om Horizon 2020 - en af verdens største forskningssatsninger med et samlet foreslået budget på godt 600 mia. kroner.

– Europa står i dag i en meget vanskelig økonomisk situation, og en af vejene til at skabe fornyet vækst og nye arbejdspladser til Europa er at investere i viden og innovation. Den politiske aftale, vi i dag har opnået mellem medlemslandene om struktur og indhold i Horizon 2020, er i den sammenhæng et fremragende og vigtigt resultat, siger uddannelsesminister Morten Østergaard, der har stået i spidsen for forhandlingerne gennem hele foråret.

Horizon 2020 står til at blive EU's tredjestørste program efter landbrugs- og regionalstøtten, og udover en markant styrkelse af den fri og fremragende grundforskning i Europa er Horizon 2020 udtryk for en nytænkning af den strategiske forskning med et målrettet fokus på syv store, samfundsmæssige udfordringer – heriblandt fødevareforsyning, klimaforandringer og den aldrende befolkning.

– Forskningen skal på den måde både skabe vækst og job og bidrage til løsningen af nogle af vores samfundsmæssige udfordringer. samtidig glemmer vi ikke den grundlæggende forskning, der skal bane vejen for nytænkning og ny erkendelse. Den bedste forskning i Europa skal også være med til at skabe nye markeder og arbejdspladser i morgendagens Europa, siger Morten Østergaard, der mener, at aftalen både kan tjene som et forbillede og rumme store muligheder for et land som Danmark.

– Danmark har en række styrkepositioner, der matcher de samfundsudfordringer, som Horizon 2020 adresserer, og dette nye fokus på samfundsudfordringer kræver desuden en tværdisciplinær tilgang, hvor også de humanistiske og samfundsvidenskabelige retninger skal bidrage til at skabe nogle nye erkendelser og løsninger. Det har vi stærke traditioner for i Danmark, og jeg synes i høj grad, vi har bidraget til et skærpet fokus på tværfagligheden set i forhold til Kommissionens oprindelige udspil, siger Morten Østergaard.

Aftalen indebærer desuden et markant sats på industriel innovation og indeholder væsentlige regelforenklinger og afbureaukratisering, der blandt andet skal gøre det langt nemmere for små og mellemstore virksomheder, der udgør en stor del af det danske erhvervsliv, at få del i forskningsmidlerne.

Mens EU's nuværende forsknings- og innovationsprogram er på cirka 380 milliarder kroner har Horizon 2020 et foreslået budget på cirka 600 milliarder kroner. Danmark hjemtager p.t. 2,34 procent fra det nuværende rammeprogram og fastholdes dette hjemtag i Horizon 2020, kan Danmark hente over to milliarder kroner i gennemsnit om året til forskning og innovation fra EU-kassen.

– Horizon 2020 kan i høj grad komme dansk forskning og innovation til gavn og dermed potentielt føre til vækst og arbejdspladser i Danmark. Jeg håber meget, at danske universiteter og virksomheder vil udnytte denne mulighed for at iværksætte nye forsknings- og innovationsprojekter, siger Morten Østergaard.

Den politiske aftale mellem medlemslandene følges af forhandlinger om fordelingen af budgettet på de forskellige delprogrammer i Horizon 2020. Dernæst følger forhandlingerne med Europa-Parlamentet, inden den kan træde i kraft 1. januar 2014.

– Vi har med den politiske aftale om Horizon 2020 igen vist, at vi som formandskabsland har evnen til at nå til enighed i nogle svære forhandlinger, der har afgørende betydning for Europas fremtid, siger Morten Østergaard.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesministeriet: Særlig rådgiver Philip Flores, E-mail: [email protected], tlf: +45 22 37 17 45
Uddannelsesministeriet: Afdelingschef Nils Agerhus, E-mail: [email protected], tlf: +45 20 75 78 17

Mest Læste

Annonce