Afrika og Asien på skoleskemaet

Velfærd

14/8/13 10:40

Freja Eriksen

Udviklingsminister Christian Friis Bach og undervisningsminister Christine Antorini styrker den internationale dimension i folkeskolen.

Danske skolebørn skal lære mere om nuværende og tidligere udviklingslande, som i dag er fremadstormende økonomier. De 20 lande i verden, der forventes at have den højeste vækst de næste år, er alle udviklingslande, heraf 11 i Afrika, otte i Asien og et enkelt i Latinamerika.

Derfor har udviklingsminister Christian Friis Bach og undervisningsminister Christine Antorini taget initiativ til at styrke den internationale dimension i folkeskolen. Indsatsen finansieres med en bevilling på fire millioner kroner fra Danidas oplysningsmidler. Pengene skal bruges på fire læringskonsulenter og udvikling af nye metoder og materialer.

”Det handler ikke om at introducere en emneuge om Afrika, men derimod om at integrere den internationale dimension i den undervisning, der allerede finder sted. Når man skal lære at regne, kan man ligeså godt regne på befolkningstal i Asien. I naturfagene kan man diskutere klimaforandringer i både Danmark og i Afrika, og i engelsk kan man skrive breve til skolekammerater i andre lande, der også skal lære engelsk. Det skal sikre, at børnene både når de faglige mål og lærer om fattige lande og fremadstormende økonomier på samme tid,” siger udviklingsminister Christian Friis Bach.

Det nye initiativ er et bidrag til den nye folkeskolereforms mål om at klæde børn på til en global verden i forandring blandt andet gennem styrket undervisning i fremmedsprog. Globalt udsyn er også en af grundpillerne i aftalen om en reform af l æreruddannelsen fra juni 2012, hvor danske lærerstuderende får mulighed for at læse i udlandet og inddrage internationale erfaringer i deres uddannelse.

”Danmark bliver påvirket af klimaforandringer, kultursammenstød, konflikter og grænseoverskridende sygdomsepidemier. Det er globale udfordringer, og her skal vi finde globale løsninger. Og på stort set alle områder fra mekanik og modetøj til musik og mad hentes der i stigende grad inspiration fra verdens fattige lande. Uanset om man ender i en tøjbutik, som musiker eller kokkeelev så er der brug for at se mod Afrika, Asien og Latinamerika. Danske varer og teknologi sælges i stigende omfang i verdens fattige lande,” siger Christian Friis Bach.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce