Strategi for eksporten skal skabe mere handel og nye job

Ledelse

15/05/2014 10:03

Freja Eriksen

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen lancerer 15. maj regeringens nye strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati ”Mere handel. Nye job”.

Lanceringen finder sted i Udenrigsministeriet sammen med DI og LO foran 250 virksomheder og 40 handelschefer fra de danske ambassader og generalkonsulater på de mest lovende eksportmarkeder.

Sidste år overskred Danmark den magiske grænse med en eksport på over 1000 mia. kr. Omkring 725.000 arbejdspladser er i dag afledt af eksporten. Regeringen har med udnævnelsen af en handelsminister, en målrettet satsning på vækstmarkederne, en omfattende modernisering af udenrigstjenesten og nu med den første samlede eksportstrategi bidrage til at sikre danske virksomheder bedre muligheder på de internationale markeder. Det skal bidrage til vækst, ny beskæftigelse og finansiering af det danske velfærdssamfund.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

- Hvert fjerde danske job afhænger af vores eksport, og derfor sætter regeringen nu gang i 40 konkrete initiativer, der skal styrke vores eksport til både de nære volumenmarkeder, de store vækstmarkeder og til de udviklingslande, der er på vej til at blive interessante vækstmarkeder. Vi imødekommer lokale udviklingsudfordringer og giver samtidig danske virksomheder et bedre fodfæste ved at styrke samspillet mellem udviklingsbistanden og de kommercielle indsatser.

- Der er tale om den største prioritering og omlægning af dansk eksportfremme siden etableringen af Eksportrådet i forrige årti. Alle regeringens ministre skal i spil til gavn for eksporten i et strategisk sektorsamarbejde på tværs af fagministerier, og vi udsender 15-20 vækstrådgivere til de mest lovende udviklings- og vækstøkonomier. Det vil forbedre rammerne for bæredygtig udvikling, vækst og beskæftigelse i landene samtidig med at bane vejen for de danske løsninger, som der efterspørges og er brug for. Det kan give eksportordrer i milliardklassen og styrke vores rolle i verden.

Læs også: Fem skarpe til handelsministeren om ny eksportstrategi

- Den styrkede indsats er sammen med moderniseringen af udenrigstjenesten regeringens svar på den globale økonomiske forskydning mod nye og fjernere vækstcentre. Udenrigstjenesten bliver koblet tættere til erhvervslivet for at understøtte den samlede danske vækstorienterede indsats og danske virksomheders internationalisering.

- Udviklingslandene efterspørger i stigende grad teknologi, viden, handel og investeringer, som vejen ud af fattigdom og for at skabe en mere bæredygtig vækst, der bider sig fast. De nye tiltag giver os mulighed for at levere løsninger på disse udfordringer inden for fx landbrug, fødevarer, sundhed, vand, energi, infrastruktur og optimering og industriproduktionen.

Erhvervslivet har efterspurgt disse tiltag. Det handler bl.a. om at styrke den politisk-økonomiske rådgivning, hjælpe små og mellemstore virksomheder bedre i gang, sikre én indgang til eksportfremmetilbuddene, fremme projekter med store anlægsinvesteringer, afdække erhvervsmulighederne i udviklingslandene, skabe bedre lånemuligheder, forbedre innovationsindsatsen, skabe en landbrugsinvesteringsfond og sætte gang i flere erhvervsfremstød på de lovende markeder.

Med strategien vil regeringen sikre erhvervslivet fuldt udbytte af den vækstorientering af den danske repræsentationsstruktur, som Udenrigsministeriet gennemfører i 2014. Regeringen vil til august åbne ambassader i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Myanmar og et handelskontor i Lagos, hvilket sikrer adgang til markeder med yderligere 300 mio. mennesker. 

Som led i den nye strategi tilføres indsatsen for eksportfremme og økonomisk diplomati yderligere 155 mio. kr. i 2015. Strategien indeholder ni overordnede tiltag med i alt 40 initiativer. 

Eksportrådet rådgiver årligt ca. 6.000 danske virksomheder om eksport og internationalisering. 

Mest Læste

Annonce