Dansk topforsker skal styre energiforskningsbudget på 50 mia. kr.

26/10/2012 13:31

Administrator

Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling - Fusion for Energy - har udnævnt den danske topforsker Henrik Bindslev til ny direktør. Danmark indtager en absolut førende rolle på energiforskningsområdet. Det belønnes nu med en europæisk toppost til Henrik Bindslev, der er prodekan for Science and Technology-fakultetet på Aarhus Universitet.

”Jeg ønsker både Henrik Bindslev og Danmark tillykke med posten. Danmark har en meget stærk position inden for energiforskningen, der er et helt centralt område, når verden skal takle klimaudfordringer og omstille til grøn energi. Det er helt afgørende, at nye initiativer på området skal være grundigt forankret i forskning, og det er overordentligt glædeligt, at vi nu har fået en kompetent person som Henrik Bindslev på så central en post inden for det europæiske samarbejde inden for energiforskningen”, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Fusion for Energy (F4E) er Den Europæiske Unions organisation med ansvar for Europas bidrag til ITER - et globalt samarbejde, der skal munde ud i verdens største eksperimentelle fusionsanlæg. En af F4E’s hovedopgaver er at samarbejde med den europæiske industri, forskningsorganisationer og små og mellemstore virksomheder og om at udvikle og tilbyde højteknologiske komponenter.

“Jeg er meget stolt over at være blevet udnævnt til direktør for F4E på et tidspunkt, hvor Europas bidrag til ITER går ind i en afgørende fase med hurtige fremskridt på alle fronter. Jeg ser det som en af mine allerstørste udfordringer at involvere Europas industri og fusionsforskersamfund aktivt i dette vigtige internationale projekt”, siger Henrik Bindslev.

Henrik Bindslev har været involveret i energiforskning i over 20 år og har stor erfaring med forskningsledelse, både nationalt og internationalt. Han er i øjeblikket prodekan for forskning på Science and Technology på Aarhus Universitet og har tidligere været formand for den europæiske energiforskningsalliance (EERA). Han er repræsentant i Det Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) og formand for dets arbejdsgruppe om energistrategi. Han har tidligere været direktør for DTU Risø, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, hvor han var ansvarlig for 700 medarbejdere.

Henrik Bindslev er uddannet på DTU og blev efterfølgende ph.d. i plasmafysik fra Oxford University. Han arbejdede derefter som fusionsforsker, bl.a. 10 år ved den europæiske fusionsreaktor JET, Europas største fusionsforskningsanlæg. Han har offentliggjort over 150 videnskabelige artikler.

Direktøren udnævnes af Fusion for Energys bestyrelse for en femårig periode, som kan fornys én gang.

Mest Læste

Annonce