"Vi sender et klart signal om, at vi har tillid til, at det ofte er medarbejderne på lokale enheder, der er bedst til at udvikle de løsninger, som kan være med til at gøre hverdagen bedre for borgerne." Foto: Heidi Maxmiling

Helsingør: Vi sparer aldrig innovation væk!

Ledelse

23/04/2014 13:36

Freja Eriksen

Selvom besparelser, nedskæringer og effektiviseringer også rammer Helsingør, er der et sted kommunen aldrig vil spare på eller effektivisere væk. ”Ligegyldigt hvilke krav vi måtte blive mødt med, så vil vi altid give plads til innovation.” Kommunaldirektør Bjarne Pedersen vil vise sine ansatte, at innovation tages alvorligt og at nye og anderledes tanker belønnes. Derfor har Helsingør oprettet en innovationspulje.

Besparelser, nedskæringer og effektiviseringer er efterhånden blevet en fast del af dagsordenen i landets kommuner. I den sammenhæng er Helsingør Kommune ingen undtagelse. Hver dag må vi også tage stilling til, hvor vi kan levere den samme service for færre penge, og hvilke tilbud og ydelser vi må fjerne for at få budgettet til at hænge sammen.

Der er dog et sted, vi aldrig vil spare på eller effektivisere væk. Ligegyldigt hvilke krav vi måtte blive mødt med, så vil vi altid give plads til innovation. Helsingør Kommune skal være kendetegnet ved en stærk innovationskultur, hvor alle har lyst til og mulighed for at tage ansvar for at udvikle nye ideer. Vi skal hele tiden turde udfordre det eksisterende og give plads til eksperimenter og nye øjne på gamle opskrifter.

Og det er ikke bare noget, vi siger. Det er også noget, vi gør.

Helt konkret har vi oprettet en særlig innovationspulje, som alle ansatte i kommunen kan nyde godt af. Innovationspuljen belønner de gode ideer til projekter med op til 50.000 kroner. På den måde bliver der mulighed for at prøve projektet af i praksis og se, om det overlever konfrontationen med virkeligheden.

Hash, pc-hjælp og demokrati for børn

I øjeblikket har 12 projekter fået en økonomisk håndsrækning, og der er mange flere på vej. Projekterne stikker i alle mulige forskellige retninger, og det er lige præcis sådan det skal være:

For eksempel er der blevet givet 50.000 kroner til at udvikle en app, der skal hjælpe unge mennesker med at få et overblik over deres forbrug af hash. Ved at give dette overblik er det tanken, at den unge bliver opmærksom på, når forbruget er ude af kontrol – og så er vores Rusmiddelcenter klar til at hjælpe.

Der er også blevet givet penge til at skabe et forum, hvor alle elevrådene på ungdomsuddannelserne kan mødes og udveksle ideer og få sparring på, hvordan gode ideer bliver ført ud i livet.

Endelig er der også givet støtte til at ansætte to medarbejdere, der skal rejse rundt i kommunen og hjælpe ikke-mobile borgere med offentlige selvbetjeningsløsninger.

Godt for medarbejderne – godt for borgerne

Det er stadig for tidligt at sige noget om, hvorvidt et eller flere af innovationsprojekterne kommer til at give bedre borgerservice eller fører til store besparelser i den daglige drift. Men det er sådan set heller ikke det primære formål med vores innovationstanker - selvom besparelser og bedre service selvfølgelig altid er velkomne sidegevinster.

Det primære formål er at vise vores ansatte, at Helsingør Kommune tager innovation alvorligt og er klar til at belønne nye og anerledes tanker. Ved at inddrage medarbejderne i udviklingen af nye løsninger tror jeg på, at vi er med til at øge arbejdsglæden og fastholde vores dygtige medarbejdere. Samtidig sender vi et klart signal om, at vi har tillid til, at det ofte er medarbejderne på lokale enheder, der er bedst til at udvikle de løsninger, som kan være med til at gøre hverdagen bedre for borgerne.

Og så bliver vi som kommune bedre rustet til at imødekomme fremtidens udfordringer, hvis vi har en organisation, der er bygget op på en solid innovationskultur, og hvor vi hele tiden er klar til at lade nye grene spire frem på den store stamme, der udgør en kommune. For selvom det er ofte er nødvendigt at trimme og skære til, så skal man jo som bekendt ikke save de grene over, fremtiden sidder på.

Mest Læste

Annonce