Konsulenter i Væksthus Hovedstadsregionen. Foto: Bjarke Ørsted

Hvad bør og gør testmiljøet egentlig?

Velfærd

07/03/2014 14:15

Freja Eriksen

Hvad er et innovationslab egentlig? Og hvad skal der til, for at forankre testmiljøerne i den kommunale virkelighed? Malene Jæpelt, projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen, afklarer tvivl og afkræfter myter.

Af Malene Jæpelt, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen / Offentlige-Private Alliancer (OPALL)

Bliver 2014 året, hvor innovationslaboratorier bliver mere mainstream? Det er ifølge Christian Bason fra MindLab slet ikke usandsynsligt. I et blogindlæg hos Mandag Morgen har han for nylig belyst den voksende tendens til etablering af de såkaldte labs verden over. Men hvad er et innovationslab egentlig?

Labs er ifølge EU's definition kendetegnet ved, at de sætter mennesker i centrum for en eksperimenterende udviklingsproces, og er for længst blevet en del af den kommunale bevidsthed og dagsorden – ikke mindst på velfærdsområdet. En række kommuner har allerede etableret labs eller testmiljøer, og flere er på vej til at gøre det samme. Så nej, det er faktisk ikke utænkeligt, at innovationslaboratorier snart bliver mere mainstream, måske man endda kan sige, at de allerede er det!

Hvad skal der til?

Tilgangen til etablering af testmiljøer på velfærdsområdet har indtil nu varieret i kommunerne og spændt fra udstilling af eksisterende teknologier, borgernære afprøvninger til etablering af et ”udviklings-mindset” i hele organisationen. Skal det lykkes at forankre testmiljøerne i den kommunale virkelighed, er det dog nødvendigt, at have stort fokus på at samle parterne på tværs af sektorer.

I forbindelse med en nytårskur i januar om innovationslabs, som vi i OPALL stod bag, samlede vi kommunale medarbejdere for at dele deres erfaringer med testmiljøer på velfærdsområdet.

Til nytårskuren blev især evnen til at synliggøre den værdi, som et innovationslab skaber for de tre bundlinjer i offentlig-privat innovation (OPI) – borger, kommune og virksomhed, fremhævet som en central udfordring.  Det er i alle OPI-samarbejder, herunder også et testmiljø, afgørende at sikre sig, at alle parter får en konkret gevinst og mærkbar værdi ud af samarbejdet.

De tre bundlinjer i OPI (offentlig-privat innovation):

  • For kommunen fx øget effektivitet
  • For borgeren oplevelsen af bedre kvalitet
  • For virksomheden vækst og produktudvikling

Kilde: Kommunal nytænkning, icph (2011).

Rundspørge afkræfter myte

I forbindelse med OPI-projekter bredt set og mere specifikt etableringen af et testmiljø, kan der hos kommunen risikere at herske en opfattelse af, at man alene yder virksomheden en service og det ikke er noget man som offentlig aktør får det store udbytte af.

Men en rundspørge, som vi lavede i forbindelse med førnævnt nytårskur viser, at de kommunale medarbejdere faktisk opfattede sig selv og kommunen som dem, der fik størst udbytte ud af samarbejdet med private aktører om testmiljøer på velfærdsområdet. Dermed er medarbejderne selv med til at afkræfte myten om en ensidig gevinst for virksomheder og viser, at kommunerne godt kan have et stort udbytte af, at arbejde sammen med virksomheder og borgere i testmiljøer.

For at et testmiljø skal være en succes og føre til værdiskabelse på alle tre bundlinjer fremhæver de kommunale medarbejdere dog nogle centrale udfordringer:

  • Det er vigtigt, at have fokus på implementering, for at kunne dokumentere den mulige effekt af en ny teknologi eller et nyt produkt
  • Det kræver et stort fokus på udvikling at teste sammen med virksomheder
  • Det kræver uddannelse af driftspersonalet
  • Det kræver engagement hele vejen rundt i kommunen – dvs. på alle niveauer

Potentialet er altså ifølge kommunerne selv til stede, og mange er åbne for tanken om innovationslabs og testmiljøer, da målsætningen om at skabe værdi for alle tre parter, både kommune, borger og virksomhed, kan opfyldes, hvis rammer og mindset er på plads fra starten af.

Effektanalyse på vej

OPALL har igangsat en effektanalyse af OPI-samarbejder, der søger at belyse og dokumentere effekter af allerede gennemførte OPI-projekter. Analysen udkommer til maj, og vil indeholde en national oversigt over igangværende og tidligere OPI-projekter på velfærdsområdet. 

Mest Læste

Annonce