Udbudskonsulent Inge Rasmussen fra Københavns Kommune

Innovative indkøb kan drive forandringsprocesser

Politik

19/12/2014 13:42

Suleman Haider

Dialog, klar strategi og brugercentreret innovation – det er nogle af de afgørende parametre lige nu, hvor innovative indkøb og innovationspartnerskaber rykker ind i kommunerne for at give mere velfærd og værdi for pengene.

Så klar var meldingen fra kommunale indkøbere, projektledere, forvaltningschefer, jurister m.fl. i en række kommuner og regioner, da Væksthus Hovedstadsregionen var vært for den første af en række workshops, der stiller skarpt på kommunale temaer, der kan være med til at skabe nye muligheder i samarbejdet mellem kommuner og private virksomheder.

Se Væksthus Hovedstadsregionens præsentation.

Innovationsdebatten

Bliv inspireret til mere innovation i Innovationsdebatten og bogmærk temasiden med fokus på innovation

Smartere udbud i fremtiden

Hvordan gør man fremtidens udbud mere smarte? De deltagende kommuner havde masser af energi og bud på, hvordan innovative indkøb lettere kan integreres i tæt dialog med erhvervslivet, så udbudsaktørerne ikke fanges i traditionelle tankegange og procedurer, hvor viden og beslutningsgrundlag er defineret på forhånd.

Begynd ikke med store forkromede løsninger, men start i det små med mindre funktionsudbud og innovationspartnerskaber. Der kan også høstes nogle af de lavt hængende frugter hos nabokommunen. Og Vær ikke bange for at lægge mere ansvar over på leverandørerne, så skal det nok lykkes” lød nogle af de konkrete forslag til at komme i gang med at anvende innovative indkøb i større skala allerede fra i dag.

Det handler egentlig blot om, at vi skal allokere vores ressourcer lidt anderledes, så vi tænker i muligheder, og hvor vi går i dialog med leverandører og markedet for at nå frem til resultater i stedet for konkrete leverancer som vi har defineret på forhånd, forklarede udbudskonsulent Inge Rasmussen fra Københavns Kommune.

Se video med Inge Rasmussen.

Oplagt mulighed for strategiske forandringer

Innovative indkøb og funktionsudbud vil fremadrettet være en oplagt mulighed til at fremme og iværksætte strategiske forandringer i organisationen. Det vil have stor værdi, at flere led i organisationen er involveret, så funktionsudbud, ud over indkøbsafdelingen, også involverer f.eks. driftsafdelingen og udviklingsafdelingen.

Innovationsfremmende indkøb handler om at integrere innovation i indkøbsproceduren med henblik på at få mere værdi for de penge, kommuner køber ind for. Et rigtig godt eksempel på et almindeligt udbud kontra et innovativt indkøb er en kommune, hvor man finder ud af, at man skal have nye brandbiler.

Almindeligt udbud: Når man finder ud af, at kommunen har brug for nye brandbiler, så udarbejder indkøbsafdelingen typisk et udbud, hvor man efterspørger de bedste og billigste brandbiler efter nogle helt specifikke krav:

·  Kan køre hurtigst

·  Kan have flest brandmænd ombord.

·  Mindst mulig pris

Ved det almindelige udbud ender kommunen altså op med indkøb af brandbiler, hvilket giver mere af det samme for pengene.

Innovativt indkøb: Ved et innovativt indkøb finder kommunen ud af, hvilke problemer er det, der skal løses og hvordan løses de bedst? Herefter går kommunen i dialog med brugere og leverandører om funktionskrav, der øger borgernes sikkerhed ved brand og så kan funktionskravene se sådan ud:

·  Maksimere borgerens følelse af tryghed

·  Minimere mulighed for at branden udvikler sig

·  Minimere omkostninger til slukning af brande

På den konto opnås flere mulige løsninger:

- Brandalarmer

- Brandhæmmende byggematerialer

- Brandslukningsudstyr i hjemmene

- Brandbiler

Se præsentation og eksempler fra Copenhagens Living Labs præsentation her.

Højt på dagsordenen på Christiansborg

Hos regeringen er innovative indkøb højt på dagsordenen.  Derfor er et forslag til en ny udbudslov netop sendt i høring med henblik på at gøre udbud lettere, billigere og mere effektive for både private og offentlige aktører.

Der er specielt to elementer i den nye udbudslov, der skal skabe bedre rammer og samarbejde mellem den private og offentlige sektor.

1)  Det er indført et radikalt sporskifte med større fokus på at foretage mere effektive offentlige indkøb frem for at fokusere på jura og proces.

2) Der er indført en helt særlig innovationsprocedure med fokus på innovative offentlige indkøb, der skal skabe bedre muligheder i forhold til offentlig og privat samarbejde.

Se video med Kenneth Skov Jens, der fremhæver de vigtigste elementer.

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens præsentation – Forslag til dansk udbudslov her.

Se Konkurrence og Forbrugerstyrelsens præsentation om funktionskrav her.

Bedre muligheder for håndtering af innovation

Hos Copenhagen Living Lab, der bistår offentlige og private virksomheder med at realisere innovations- og forretningspotentialer, ser Thomas Hammer-Jakobsen flere gode elementer i det nye forslag til udbudslov.

Med den nye udbudslov, der træder i kraft i efteråret 2015, bliver mulighederne for at håndtere innovation og innovative indkøb langt bedre, bl.a. i kraft af muligheden for innovationspartnerskaber. Her bliver muligheden for at finde partnere i en tidlig proces det centrale, og der hvor udbudsforpligtigelsen elimineres, så man efterfølgende kan koncentrere sig om at optimere udviklingen sammen med partnere.” siger Thomas Hammer-Jakobsen.

Nemmere dialog med leverandører

Men en ny udbudslov gør det ifølge Thomas Hammer ikke alene. Den private leverandør og den offentlige indkøber ser stadig verden forskelligt. Det vi skal lære er, hvordan vi bevæger os på tværs af udvikling og indkøb af ydelser, lyder anbefalingen fra Thomas Hammer. Der skal være en konstruktiv dialog med leverandører, så man finder ud af, hvad markedet kan tilbyde, samtidig med at funktionsudbuddet skal formuleres hensigtsmæssigt.

”Den opskrift kræver samarbejde på tværs af organisationen, så der kan skabes forandring i eksempelvis måden vi leverer vores velfærd på. Derfor er det ikke et spørgsmål om at lade udbudsjuristerne klare opgaven,” siger Thomas Hammer.

Det betyder ifølge Thomas Hammer, at dialogen med leverandørerne flyttes fra køb af den klassiske hyldevare til en dialog om, hvordan deres kompetencer er relevante i forhold til at finde en løsning på den eller de problemstillinger, der er i den offentlige organisation.

Se video med Thomas Hammer.

Se Thomas Hammers præsentation om introduktion til offentlige innovative indkøb her.

Mere værdi med OPALL

Hos Væksthus Hovedstadsregionen, der i regi af OPALL dagligt arbejder med at hjælpe og styrke virksomhedernes og den offentlige sektors samarbejdspotentiale, har man ifølge projektleder Sara Øllgaard talrige eksempler på, hvordan dialog og samarbejde mellem offentlige og private aktører, har skabt mere værdi end parterne kunne have opnået, hvis de havde holdt problemstillingerne eller udviklingen for sig selv.

Formålet med workshoppen var at klæde kommunerne endnu bedre på til innovative offentlige indkøb. Offentlige innovative indkøb forudsætter, at de offentlige organisationer er bevidste om at anvende værktøjet i forhold til de problemstillinger, de står med. Derfor er det essentielt, at bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen skaber opmærksomhed om innovative indkøb, og dagen i dag viser, at der er lyst og mod til at integrere innovative indkøb.” siger Sara Øllgaard

 

Væksthus Hovedstadsregionen inviterer også i de kommende måneder til en række workshops, som stiller skarpt på temaer, der skal inspirere, formidle ekspertviden og skabe videndeling på tværs af Region Hovedstadens kommuner. Den næste workshop 27. januar sætter fokus på Living labs. Her kan du bl.a. opleve Købehavns Kommunes nye »Living Lab Strandvejen«, hvor der udvikles og testes ny velfærdsteknologi i tæt samspil med virksomheder.

 

 

 

 

Mest Læste

Annonce