Anne Hasselbalch, leder af Living Lab Strandvejen i Københavns Kommune, der tester en kørestol.

Kan Living Labs sætte nye standarder for velfærdsløsninger?

Velfærd

18/02/2015 11:10

Suleman Haider

Flere og flere kommuner kaster sig ud i etableringen af såkaldte Living Labs med henblik på bedre offentlig-privat samarbejde(OPI) om udvikling teknologiske velfærdsløsninger. Men hvad er Living Labs, og hvilken værdi skaber de?

Det var dagsordenen da Væksthus Hovedstadsregionen inviterede førende eksperter og kommunale udviklingskonsulenter m.fl. til workshop på Living Lab Strandvejen i Københavns Kommune. Og kombineret med det rigtige mindset, kan den tendens ifølge både eksperter og offentlige aktører sætte endnu mere gang i udviklingen af nye og effektive velfærdsløsninger.

Se Væksthus Hovedstadsregionens præsentation her

Men hvad er et Living lab egentlig? Er det et fysisk sted, hvor ny teknologi afprøves i tæt samspil med brugere og medarbejderne eller er det et mindset om at ville samarbejde med virksomheder, og kommunerne derfor har sat samarbejdet i system, så det fremmer udviklingen af teknologiske velfærdsløsninger. Begge definitioner - og mange flere - bruges pt. om Living Labs.

Hos Københavns Kommune er man dog ikke i tvivl. Living Lab Strandvejen tilbyder både rehabiliteringsophold til ældre over 65 år, som har haft et fald i funktionsevne, og samtidig fungerer det som et levende testcenter og er omdrejningspunktet om Københavns Kommunes bestræbelser på at udvikle nogle af fremtidens velfærdsløsninger i tæt samarbejde med erhvervsliv, borgere og personale.

Innovationsdebatten

Bliv inspireret til mere innovation i Innovationsdebatten og bogmærk temasiden med fokus på innovation

Nye udviklingsmuligheder

Ifølge projektleder ved Københavns Kommune Anne Hasselbalch, så åbner det fysiske Living Lab op for en række nye muligheder i samarbejdet med private virksomheder, borgere og personale. Samtidig fungerer Living Lab Strandvejen som det filter, der screener, så kun de implementerbare og værdiskabende produkter udbredes i kommunens øvrige enheder.

”Her på Living Lab strandvejen har vi den unikke fordel, at vi sammen med 100 borgere og medarbejdere lynhurtigt kan finde ud af, om de produkter vi systematisk afprøver, tiltaler borgerne. Hvis ikke de hurtigt tager produkterne til sig, og vi vurderer, at de ikke kan skabe værdi, så er der ingen grund til at udbrede dem i de øvrige kommunale enheder.” siger Anne Hasselbalch

Løft af velfærden på sundheds- og omsorgsområdet

Københavns Kommune har et mål om, at København er førende i udbredelse og anvendelse af velfærdsteknologi i 2025. Living Lab Strandvejen er en del af den strategi og sammen med den centrale enhed, Sund Vækst Huset, skal det være med til at højne velfærden på sundheds- og omsorgsområdet i Københavns Kommune.

 

For at optimere koblingen mellem Living Lab’et og den centrale enhed i kommunen, er Anne Hasselbalch tre dage om ugen hos Living Lab Strandvejen. Ifølge Anne Hasselbalch er det en vigtig detalje for at skabe sammenhængskraft, videndeling og optimering af processer.

Se video med Anne Hasselbalch her: 

Living Labs som katalysator

Hos kommunerne i hele landet står samarbejdet med det private erhvervsliv højt på dagsordenen, og det er hvad enten man har et fysisk Living Lab eller man ”blot” har et mindset om, at tætte udviklingspartnerskaber med virksomhederne kan skabe mere værdifulde velfærdsprodukter.

Men ved at have et fysisk Living Lab, ser partner i virksomheden Public Intelligence, Peter Julius, at det kan være en ekstra katalysator for udviklingen af offentlige-private partnerskaber.

”Ved at etablere et fysisk mødested, altså et Living Lab, hvor kommunerne kan "synliggøre" deres udfordringer, og de private virksomheder kan opstille deres teknologiløsninger, skaber man en unik udviklingsarena. Her kan man som kommune bruge sit Living Lab til helt konkret at arbejde med implementering i kommunen med både moden og endnu-ikke-færdigudviklet teknologi afprøvet tæt-på-praksis omgivelser. Denne mulighed giver en helt anden dimension og kan være med til at sætte gang i udviklingen af et marked som stadig er umodent.” siger Peter Julius.

Living Labs af meget forskellig karakter

Public Intelligence driver og udvikler i tæt samarbejde med bl.a. Odense, Holstebro, Billund og Middelfart kommune forskellige typer af Living Labs. I Middelfart arbejder man eksempelvis med Labs i form af 25 testfamilier, der skal teste forskellige teknologier i deres eget hjem.

Og som noget helt nyt er Public Intelligence sammen med Holstebro Kommune ved at udvikle et Living Lab som en form for kompetence cluster. Det særlige her er, at det er VIA University College, Social- og Sundhedsskolen Herning og kommunen, der med hver deres perspektiv sammen anvender Living Lab’et.

”Det får den betydelige konsekvens, at hvis man som privat teknologileverandør sætter sin teknologi til test, både får kommunes vurdering samt overvejelser fra relevante fagkompetencer, f.eks.om, hvordan teknologien bedst implementeres i praksis. Det er sådanne samarbejder, der er med til at skubbe til udviklingen af teknologiløsninger i kommunerne,” mener Peter Julius.

Se video med Peter Julius her:

Se Peter Julius’ præsentation her

Synlig og systematisk indgang for erhvervslivet

Hos de kommunale aktører er der bred enighed om, at det i høj grad handler om at systematisere henvendelser og samarbejdet med virksomhederne. En systematisk tilgang giver både gennemsigtighed og synlighed, så virksomhederne nemt får et overblik over, hvad der findes af muligheder for samarbejde og hvilken beslutningsproces er der i kommunen, så parterne kan forventningsafstemme fra starten.

I Odense Kommune er virksomhedernes henvendelser, tests og evalueringer sat i system. Derudover har man etableret én indgang for virksomhederne.

Virksomhederne skal udfylde et kontaktark, så vi har styr på, hvem der har kontaktet os, hvad deres formål er, hvad vil de gerne have ud af samarbejdet mm. På den måde kan vi vurdere potentialet på tværs af alle forvaltninger fra start, og det giver os mulighed for at tænke på tværs og i stor skala. Derudover kigger vi på, om der er perspektiv i at løsningen kan blive tværsektuel – altså eksempelvis have potentiale også i hospitals regi. På den måde ser vi ikke kun isoleret på kommunes behov, siger Stinne Skydt, specialkonsulent i Odense Kommune.

Se video med Stinne Skydt her:

Flere og flere kommuner etablerer Living Labs

Hos Væksthus Hovedstadsregionen, der i regi af OPALL dagligt arbejder med at åbne kommunale døre for virksomheder med henblik på skabe samarbejde om udvikling af nye velfærdsløsninger, oplever man også en stigende interesse for at etablere Living Labs i kommunerne. Erfaringen hos Væksthus Hovedstadsregionen er, at det vigtigste parameter i forhold til Living Labs, er det rigtige mindset.

”Vi bakker op omkring etablering af fysiske Living Labs, da det bliver meget synligt både internt i organisationen og eksternt blandt virksomheder, at man systematisk arbejder med at invitere virksomheder inden for, for i tæt samarbejde med brugerne teste og videreudvikle løsninger. Men i princippet behøver man ikke at afgrænse et særligt fysisk område for at gøre det”, forklarer Sara Øllgaard, projektleder hos Væksthus Hovedstadsregionen og fortsætter:

”For mig at se, er det mindsettet der ligger bag Living Lab’et, der gør, om man er parat til at invitere virksomheder indenfor. Og så handler det om, at medarbejderne er gearet til at dele deres viden om behov og udfordringer, som virksomhederne kan respondere på. Derfor behøver et Living Lab ikke være fysisk afgrænse ét sted, men kan foregå i alle kommunens enheder”, siger Sara Øllgaard.

Kortlægning af Living lab

Der findes altså endnu ikke en entydig definition af, hvad Living Labs er, hvilke ydelser de forskellige Living Labs tilbyder, eller hvilken værdi de skaber for henholdsvis de offentlige og private parter. På den baggrund har Væksthus Hovedstadsregionen netop iværksat en analyse, der bl.a. skal kortlægge de forskellige Living Lab-modeller.

Analyserne skal dels understøtte beslutnings- og etablerings processerne i kommuner, der ønsker at etablere Living Labs. Dels skal de være med til at skabe overblik for virksomheder over, hvilke ydelser de kan få i de enkelte Living Labs” siger Sara Øllgaard.

På næste kommuneworkshop Væksthus Hovedstadsregionen holder, stilles der skarpt på Big/Smart Data, og hvilke potentiale der ligger i at udnytte kommunens data på nye måder. Arrangementet foregår d. 23. feb. kl. 9-12 på DTU.

Mest Læste

Annonce