Brugerbetaling er en naturlig del af velfærdsamfundet

07/04/2012 13:54

Administrator

Danmark kan hente en masse inspiration fra vores nabolande om, hvordan man kan gøre brug af brugerbetaling, hvor det ikke er usædvanligt at en borger skal betale for blandt andet lægebesøg og hjemmepleje. Det viser en ny undersøgelse fra AKF.

Herhjemme har man i en årrække diskuteret, om man skal indføre mere brugerbetaling eller ej, og vi har stadig disse diskussioner i dag. Blandt andet Velfærdskommissionen har tidligere foreslået øget brugerbetaling som en del af løsningen på fremtidens udfordringer for Danmark. Men hvordan ser det egentlig ud med brugerbetaling i andre lande, som vi typisk sammenligner os med? Det har AKF undersøgt igennem en kortlægning af to centrale velfærdsområder i Danmark og fem af vores nabolande. Undersøgelsen viser, at brugerbetaling er en naturlig del af vores og vores naboers velfærdssystem.

- AKFs undersøgelser viser, at ydelser, som vi i Danmark med selvfølgelighed betragter som gratis velfærdsydelser, er underlagt brugerbetaling i andre lande; samtidig med, at der også er enkelte eksempler på ydelser, vi i dagens Danmark ser som ”naturligt” brugerbetalingsbelagte, som er gratis i andre velfærdssamfund, fortæller Sune Welling Hansen forsker ved AKF.

Brugerbetaling har mange facetter
Undersøgelsen viser, at der er mange måder at indrette brugerbetalingen - også med hensyn til borgernes betalingsevne. En model er, at det offentlige fastsætter maksimumssatser og lofter for, hvor meget en borger kan pålægges i brugerbetaling inden for en given periode. En anden mulighed, som også kendes på ældreområdet i Danmark, er at fastsætte procentsatser frem for faste satser og eventuelt fastsætte et minimums rådighedsbeløb. I Finland, hvor patienter betaler for indlæggelse på sygehus, fastsættes satsen for langvarig indlæggelse således ud fra betalingsevne.

- I Norge betaler man 130 kr. for en dagskonsultation hos lægen, og i Sverige betaler man mellem 54 og 67 kr. pr. dag man er indlagt på et hospital. Omvendt kan finske borgere i nogle situationer gå gratis til en fysioterapeut, mens danske borgere skal have penge op af lommen. Det er oplagt at se med nye øjne på den brugerbetalingsmodel vi har og lade os inspirere af udlandet. Det vil være godt med en nuanceret debat om mulighederne, udtaler Mette Wier Direktør i AKF.

Danmark skiller sig ud
Selvom Danmark ligner flere af vores nabolande i mange henseender, er der således en del forskelle, når det kommer til brugerbetaling. I Danmark og England er lægebesøg gratis. Indlæggelse på sygehus er gratis i Danmark, England og Norge, mens man skal betale for at være indlagt i Sverige, Tyskland og Finland.

Med denne undersøgelse fra AKF, er det nu lettere at sammenligne brugerbetalingspolitikker på tværs af Danmarks nabolande. Rapporten er en kortlægning af brugerbetalingspolitikken på ældre- og sundhedsområdet i Danmark og vore nabolande, og bidrager dermed til at give viden om, hvilke former for brugerbetaling, der findes i de respektive lande, for hvilke ydelser og med hvilken betalingsstørrelse.

Brugerbetaling i nabolande
Norge: Læge
I Norge betaler man selv 130/220 DKK afhængig af, om det er dag/aften for en lægekonsultation. Og hjemmekonsultation er lidt dyrere.

Sverige: Sygehusindlæggelse
I Sverige betaler man som patient 54-67 DKK pr. indlæggelsesdag. Hvis man kommer ind på akutmodtagelsen på sygehuset, koster det 209-292 DKK pr. besøg.

Finland: Langvarig indlæggelse på sygehus
Her fastsættes en max sats i forhold til patientens betalingsevne. Den tilbageværende del af patientens månedsindkomst skal dog være minimum 721 DKK.

Tyskland: Hjemmehjælp
I Tyskland betaler brugeren 10 % af prisen pr. kalenderdag. I Danmark er varig hjemmehjælp gratis. I Sverige kan hjemmepleje og en række andre ydelser højest koste modtageren 1.468 DKK om måneden. For finske borgere med et kontinuerligt hjælpebehov fastsættes satsen blandt andet på baggrund af deres betalingsevne.

Norge: Medicin
I Norge skal man betale 38 % af receptbeløbet (på blå recept) men maksimalt 499 DKK per kvantum svarende til 3 måneders forbrug.

Sverige: Tandlæge
I Sverige kan borgere vælge en abonnementsordning, hvor man betaler en fast månedlig præmie. I Norge er der som oftest fuld brugerbetaling på tandlægebesøg. I Danmark betaler man som regel 60 % af tandlægens honorar eller et fast beløb på mellem 50 og 170 kr.

FAKTA - om undersøgelsen:
I denne AKF-rapport sammenlignes graden af brugerbetaling i Danmark og fem af vores nabolande (Norge, Sverige, Finland, Tyskland og England) med det formål at indsamle den nødvendige viden til at kunne træffe kvalificerede beslutninger. Undersøgelsen har sit fokus på de to store velfærdsområder: sundhedsområdet og ældreområdet.

Rapporten ’Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv’ er udgivet af Anvendt KommunalForskning (AKF) og forfattet af Sune Welling Hansen og Kurt Houlberg, der begge har en ph.d. i samfundsvidenskab. AKF´s formål er at levere ny viden om offentlig kvalitet, effektivitet styring og økonomi med hovedvægt på kommuner og regioner.

Læs AKF-undersøgelse og sammenfatning

 

Mest Læste

Annonce