DI: Europa skal fortsætte reformkursen

19/03/2013 10:54

Dansk Industri

EU’s ledere skal give hinanden håndslag på at gennemføre reformer og nedbringe det offentlige underskud. Stats- og regeringscheferne fra EU’s 27 medlemslande har i den forgangne uge været samlet i Bruxelles til topmøde. Forårstopmødet har traditionen tro fokus på europæisk konkurrenceevne og medlemslandenes finanspolitik.

Mere gang i økonomisk samarbejde
Siden indførelsen af det Europæiske Semester, der er EU’s nye værktøj til at koordinere medlemslandenes finanspolitik, er der kommet gang i det økonomiske samarbejde i Europa. Samarbejdet skal sikre, at alle EU lande tager stilling til, om deres økonomi er skruet ordentligt sammen.

- Målet er at skabe et konkurrencedygtigt Europa, hvor virksomheder kan skabe vækst og arbejdspladser. Det er en forudsætning, hvis vi vil bevare det samfund, vi har i dag, forklarer Andreas Brunsgaard, Europapolitisk konsulent i DI.

Reformer kan skabe vækst og job i Europa
At EU’s medlemslande fortsat skal rette op på deres økonomi, er hovedtemaet på topmødet.

Det nye økonomiske samarbejde i Europa har sat tempo på reformerne. Det handler blandt andet om reformer af offentlige ydelser og arbejdsmarkedspolitikken.

- Reformerne er gode for europæisk økonomi. Det ser vi i form af mindre budgetunderskud samtidig med, at udviklingen i konkurrenceevnen i en række lande nu går i den rigtige retning. Men vi må også konstatere, at Europas økonomiske udfordringer langt fra er løst, siger DI’s Europapolitiske konsulent.

Sejt træk at komme ud af krisen
I sin seneste økonomiske prognose forudser EU-Kommissionen en vækst i det samlede EU på 0,1 procent i 2013, mens der i euroområdet forventes en negativ vækst på 0,3 procent.

- Med de økonomiske udfordringer Europa står overfor, bliver det et langt sejt træk at komme ud af krisen. Der er ikke noget alternativ til at fastholde Europa på reformsporet og sikre en forholdsvis stram offentlig økonomi, understreger Andreas Brunsgaard.

Vore største eksportmarkeder er stadig i Europa
Europa har med det styrkede økonomiske samarbejde fået nye muligheder for at koordinere medlemslandenes økonomiske politik og fastholde landende på en ansvarlig finanspolitisk kurs. Det er yderst positivt, vurderer Andreas Brunsgaard:

- Danmark er afhængig af den økonomiske udvikling på vores største eksportmarkeder. De ligger fortsat i Europa. Derfor er det ikke nok, at vi i Danmark gennemfører svære reformer, der genrejser dansk økonomi. Vækst og jobskabelse i Danmark afhænger også af, at de øvrige medlemslande gennemfører tilsvarende vækstfremmende reformer, konstaterer han.

- Det er vores forhåbning, at EU’s ledere udviser ansvarlighed og giver hinanden håndslag på at forsætte den reformdagsorden, der skal få genstartet europæisk vækst og beskæftigelse, slår Andreas Brunsgaard fast.

Mest Læste

Annonce