Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Her sænkes farten til 50km/t i to måneder

02/8/21 1:49

LTT

Vejdirektoratet vil sikre, at Svendborgsundbroen holder mange år endnu og sætter derfor et større vedligeholdelsesarbejde i gang. Arbejdet består i at udskifte afløbsledningerne inde i brodækket og en reparation af de mandehuller, der giver adgang til brodækkets hulrum. Det oplyser direktoratet mandag i en pressemeddelelse.

For trafikanterne betyder arbejdet, at der i perioden d. 9. august til d. 29. oktober 2021 vil være vejarbejde på kørebanen på Svendborgsundbroen, som vil påvirke trafikken på broen. Det skriver Nyheder24

Arbejdet vurderes at kunne udføres i 2 etaper på omkring 10 uger i alt, hvor der etableres hastighedsnedsættelse til 50 km/t i begge retninger.
"I første etape reduceres til indsnævret kørespor i hver retning til 3,1 m i bredden i ca. 8 uger. Kørebane-indsnævring påvirker alle køretøjer med bredde større end 3,0 m så som landbrugsmaskiner og brede transporter, der dog har mulighed for at søge tilladelse i henhold til ”Bekendtgørelse om særtransport” f.eks. under anvendelse af eskorte og spærring af modkørende trafik under passagen"

"I anden etape reduceres udenfor myldretiden (hverdage i tidsrummet mellem kl. 8.30-12.00 og igen fra kl. 18.00-06.30) til blot et kørespor med ensrettet trafikafvikling og midlertidig censorstyret lysregulering i en forventet periode på ca. 2 uger. Her vil foregå arbejder ved mandehuller placeret i kørebanemidten. Uden for myldretid indsnævres køresporet til 3,1 m i bredden, hvilket påvirker alle køretøjer med bredde større end 3,0 m. Landbrugsmaskiner og brede transporter kan som sædvanligt passere i myldretiden (hverdage i tidsrummet mellem kl. 6:30-8.30, kl.12.00-18.00) samt i weekender hele døgnet"

Fodgængere og cyklister vil kunne passere broen uhindret i hele arbejdsperioden, idet det ene 2,5m fortov/cykelsti dog inddrages til arbejdsareal.

Lysreguleringen er opsat af sikkerhedsgrunde for de folk, der arbejder på vejen. Lysreguleringen er trafikstyret med radar og udstyret med SMS-modul, der ved manuel betjening gør det muligt for udrykningskøretøjer at sætte lysreguleringen på rød i begge retninger. Bilisterne opfordres derfor til at respektere lysreguleringen under alle forhold.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne.

Information om arbejdet og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.

Om reparationsarbejdet

Projektet omhandler aktiviteter vedrørende betonreparationer af bundpladen i brokassedragere lokalt under mandehuller, vedligeholdelsesarbejde omkring mandehulsdæksler og udskiftning af afløbssystem indvendigt i brokassedragere, i alt skiftes ca. 500 m afvandingsledning. Derudover skal der tætnes omkring 20 stk. mandehuller placeret i kørebanen.

Arbejdet for hvert mandehul består typisk i:

  • Boring af hul i bundplade til dryprør
  • Afrensning af betonoverflade
  • Udførelse af betonreparationer i brokassedrageren
  • Vedligeholdsarbejder omkring og på mandehulsdæksel
  • Udskiftning af eksisterende afløbsledninger
  • Påføring af overfladebehandling på bundplade lokalt under mandehuller

Entreprenøren etablerer arbejdsplads på broen inden for afspærringen. Alle arbejdsområder og -arealer bliver indrettet, så de ikke er til gene for den almindelige trafik, oplyser Vejdirektoratet yderligere

 

Annonce