Mere konkurrence og bedre samarbejde

02/05/2013 13:02

Dansk Industri

Der er et stort potentiale i at udsætte en større andel af den offentlige sektors opgaver for konkurrence.

Alene kommunerne kan hvert år spare 3,8 milliarder kr., hvis alle kommuner udsatte deres opgaver for konkurrence på samme niveau som gennemsnittet af de ti mest konkurrenceudsættende kommuner inden for hver hovedkonto.

Samtidig er en række barrierer af både praktisk og kulturel karakter med til at begrænse udviklingen af det offentlig-private samarbejde. Usikkerhed om brugen af dialog betyder eksempelvis, at ordregiverne ikke i tilstrækkelig grad får inddraget markedet i nytænkningen af opgaveløsningen.

Derfor hilser DI det velkomment, at regeringen har nedsat Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Fordi det sender et signal om, at regeringen ønsker at udnytte de økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved, at offentlige myndigheder skaber konkurrence om opgaveløsningen. Og fordi det offentlig-private samarbejde fremmes ved dialog og udvikling af en fælles forståelse af indholdet i samarbejdet.

Læs også: Dokumenteret viden skal bane vejen for mere offentligt-privat samarbejde

DI ser frem til, at det nye råd bidrager til at sætte en offensiv konkurrencedagsorden gennem forskellige analyse- og vejledningsaktiviteter.

Der er behov for konkrete og handlingsorienterede analyser af erfaringerne inden for de opgaveområder, hvor private virksomheder allerede i dag løser opgaver. Udbredelse af gode erfaringer om gevinsterne ved konkurrence og brugen af forskellige samarbejdsformer er en væsentlig drivkraft for yderligere konkurrenceudsættelse.

Samtidig er der behov for analyser af potentialet ved konkurrenceudsættelse på de opgaveområder, hvor opgaverne kun i begrænset omfang eller slet ikke er udsat for konkurrence. Her er det ikke mindst vigtigt, at analyserne har et internationalt perspektiv og inddrager andre landes erfaringer.

På redskabssiden er der behov for konkrete vejledninger – for eksempel om hvordan de offentlige myndigheder gennem en udvidet brug af funktionskrav kan fremme innovation og undgå kontrakter, der fylder flere reolmetre og regulerer opgaveløsningen ned i den mindste detalje.

Det handler om at få klædt de offentlige myndigheder bedst muligt på til at gennemføre en udbudsproces, der passer til den givne opgave. Det har stor betydning for, at udbudsprocessen ikke bliver mere omkostningskrævende end højst nødvendigt.

Virksomhedernes praktiske erfaringer med udbud og løsning af opgaver for den offentlige sektor bør være omdrejningspunktet for rådets arbejde. På linje med ordregivernes erfaringer. Kun gennem en tæt inddragelse af de parter, der til daglig er konkret involveret i det offentlig-private samarbejde, sikres relevansen af rådets arbejde.

Udsættelse af opgaver for konkurrence handler ikke om, at det nødvendigvis skal være private virksomheder, der skal løse flere opgaver for den offentlige sektor. Det afgørende er, at den offentlige sektor får den bedste leverandør til at løse opgaverne, så de bliver løst bedst og billigst. Den udvikling kan Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde forhåbentlig bidrage til at understøtte.

Af Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI

Mest Læste

Annonce