Sagsbehandlere mangler rettesnore i socialsager

09/08/2015 23:46

Nick Allentoft

Myndighederne fortolker loven forskelligt, og danskerne bliver ikke behandlet ens, advarer flere fagforbund.

Love er ikke altid entydige, og derfor skal Ankestyrelsen præcisere, hvordan forskellige regler og love på social- og beskæftigelsesområdet skal fortolkes.

Men der bliver længere og længere mellem Ankestyrelsens vejledende principafgørelser om blandt andet tvangsfjernelser og sygedagpenge, skiver Ugebrevet A4 mandag.

Og det får konsekvenser for danskerne, som bliver behandlet forskelligt rundt om i landet, advarer både 3F, FOA og Socialrådgiverforeningen.

- Det er bekymrende. Når der er færre principafgørelser, kan der være større muligheder for fejlskøn, siger Ellen Lykkegård, socialpolitisk ansvarlig i 3F, til Ugebrevet A4.

I 2009 og 2010 udsendte Ankestyrelsen hvert år cirka 260 principafgørelser.

Siden er tallet faldet markant, og sidste år præciserede Ankestyrelsen kun 91 gange, hvordan regler om emner som førtidspension og kontanthjælp skal forstås.

Ankestyrelsen erkender, at det ikke er optimalt, at antallet af afgørelser er faldet.

Men styrelsen peger samtidig på, at de enkelte principafgørelser er blevet grundigere, og at der er kommet fokus på sagsbehandlingstiden.

- Det er lykkedes os at reducere sagsbehandlingstiden i klagesager meget stærkt, siger vicestyrelseschef Jan Henriksen til Ugebrevet A4.

Ankestyrelsen fik ansvaret for klagesystemet på social- og beskæftigelsesområdet i 2013 og har siden brugt mange kræfter på at oplære nye medarbejdere.

Samtidig er bunken af klagesager vokset, og styrelsen har haft svært ved af følge med.

- Ankestyrelsen er voldsomt presset, og det er et problem for retssikkerheden, siger Majbrit Berlau, formand for Socialrådgiverforeningen, til Ugebrevet A4.

Hun understreger, at der er brug for de vejledende principafgørelser, fordi en del af lovgivningen - og sagsbehandlernes afgørelser - bygger på skøn.

Den tidligere regering indførte en række reformer, og disse skaber et øget behov for, at Ankestyrelsen præciserer reglerne, forklarer Bettina Post, chefkonsulent på professionshøjskolen Metropol i København, til Ugebrevet A4.

- Det er indiskutabelt, at de mange nye regler forvirrer medarbejderne, siger hun.

Ankestyrelsen har oprettet en hotline, hvor kommunernes sagsbehandlere kan få vejledning, og styrelsen regner med at udsende flere principafgørelser fremover.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce