Benedikte Kiær fra Konservative finder forslaget om en Socialkommission relevant.

Støtte til forslag om socialkommission

Flere politikere bakker nu op om forslaget om at nedsætte en socialkommission. Enhedslisten brygger på et beslutningsforslag mens tidligere socialminister, Benedikte Kiær, kalder forslaget spændende.

Det sker efter seks tidligere socialministre har genfremsendt forslaget til Folketingets Socialudvalg.

Nedsæt en Socialkommission, der kan se på den danske socialpolitik i et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv.

Sådan lød opfordringen fra seks tidligere socialministre tilbage i november. De blev i første omgang mødt med en afvisning af den nuværende socialminister, Karen Hækkerup, men har nu genfremsat forslaget ved at sende det til folketingsmedlemmerne i såvel social- som beskæftigelsesudvalget. Nu finder endnu en tidligere socialminister, Benedikte Kiær, forslaget meget spændende mens Enhedslisten arbejder på et beslutningsforslag.

”Vi arbejder på et beslutningsforslag der pålægger regeringen at nedsætte en sådan socialkommission,” siger socialordfører Finn Sørensen til DenOffentlige.dk.

Konservative Benedikte Kiær vil nu drøfte forslaget med folketingsgruppen.

”Jeg synes det ser spændende ud – meget spændende. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at forslagsstillerne kom i socialudvalget, hvor de kunne fortælle om baggrunden for forslaget om en socialkommission og hvor vi kunne få en dialog. For der er behov for, at vi se på området som en helhed – og der er brug for nytænkning. Og det kunne være rigtig godt, hvis hele Folketinget kunne bakke op om sådant et arbejde – og blive inddraget ved fremlæggelse for dermed at skabe bred opbakning,” siger Benedikte Kiær.

Læs også: Socialkrisen: Svage bliver svagere

Afvist i første omgang

Forslaget blev fremlagt som åbent brev til socialminister Karen Hækkerup tilbage i november, men i første omgang valgte ministeren at afvise tankerne. I sit svar på henvendelsen skriver ministen den 26. november bl.a.:

”Når jeg derfor ikke mener, at der er behov for en socialkommission nu, skyldes det, at vi allerede er i fuld gang med netop det arbejde, der foreslås iindlægget. Og vi gør det sammen med alle gode kræfter på området. Vi har løbende holdt dialogmøder, og vi vil blive ved med at inddrage dem, der ved mest - både borgere, praktikere og forskere.”

Det var formanden for Socialpolitisk Forening, Robert Olsen, der sammen med de tidligere socialministre Bent Rold Andersen, Karen Jespersen, Mimi Jakobsen, Palle Simonsen, Yvonne Herløv Andersen og den nyligt afdøde Aase Olesen, der skrev brevet, hvor de blandt andet siger:

”Socialpolitikken bliver nødt til at genvinde noget af den grundlæggende betydning, der ligger i ordet social, og som er andet og mere end en social sektor. Socialpolitik er ikke kun fordelings - eller servicepolitik. Dertil har socialpolitikken gennem en årrække været behandlet og erstattet af beskæftigelsespolitikken.”

Reformer har ændret socialpolitikken

Siden har Folketinget vedtaget Fleksjob-reformen, mens kontanthjælpsreform er på vej. Reformerne gennemfører markante ændringer, der rammer samfundets mest udsatte, og dermed udfordrer velfærdssystemets sammenhængskraft.

Men, skriver forslagsstillerne, en ”Socialpolitik er ikke kun fordelings - eller servicepolitik. Dertil har socialpolitikken gennem en årrække været behandlet og erstattet af beskæftigelsespolitikken. Socialpolitikken skal være på højde med den økonomiske udvikling og virke forebyggende. Det er af stor vigtighed for en kommende socialpolitik, at der opstilles klare mål for den samlede indsats på det sociale område og de dertilhørende tilgrænsende områder, som socialpolitikken dækker over.”

”En socialkommission med praktikere, forskere og borgere, som kan være med til at udvikle det sociale arbejde og dets forvaltning på kort og lang sigt til gavn for borgerne. Den seneste officielle danske socialkommission blev nedsat i 1991 og afgav en betænkning i 1993. Danmark så meget anderledes ud dengang end i dag. Det er tid til refleksion og nytænkning på feltet,” skriver de videre i forslaget, der altså nu ligger foran medlemmerne af både Social- og Beskæftigelsesudvalgsmedlemmerne i Folketinget.

Emneord: Socialkrise tilbageblik, Socialkrisen, Benedikte Kiær, Finn Sørensen, Enhedslisten, Socialkrise, Socialkommission, Beslutningsforslag, Socialminister, Karen Hækkerup
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også