63.000 færre kommunalt ansatte i Sverige

07/09/2011 14:57

AGENDA

Trods god økonomi har svenskerne reduceret antallet af kommunalt ansatte med 63.000. Samtidigt er antallet af privatansatte, der tager sig af kommunale opgaver, steget markant. Af David Elmer

Samtidig med kraftig økonomisk fremgang for landet er der de seneste fire år blevet 63.000 færre kommunalt ansatte i Sverige. Det er en reduktion på 7,3 procent, og hvis man forestiller sig, at de danske kommuner skulle gennem samme udvikling, ville det svare til knap 50.000 kommunalt ansatte i Danmark. Reelt er der siden 2007 kommet 22.000 flere kommunalt ansatte i Danmark.
I samme periode er antallet af svenske statsligt ansatte også reduceret med 1.000 personer.
Det viser en rapport fra den svenske regering.
En del af faldet skyldes udlicitering af offentlige opgaver til den private sektor. Antallet af privatansatte, der tager sig af velfærdsopgaver som omsorg og undervisning, steg med 13.000 personer i samme periode.
Lektor Michael Bergman fra Københavns Universitet er selv svensk og medlem af det svenske Finanspolitisk Rådet, der er en pendant til det danske Det Økonomiske Råd. Han mener, at udviklingen først og fremmest skyldes, at der flytter personale fra den kommunale til den private sektor.
”Der er en generel tendens til, at der bliver færre kommunalt ansatte i Sverige, primært fordi der er en stor naturlig afgang fra sektoren, der ikke bliver erstattet. Men det store fald i antallet af kommunalt ansatte skyldes først og fremmest, at private virksomheder overtager kommunale opgaver. Det kan være alt fra ældrepleje til el-selskaber,” siger han.

Politisk enighed om fordele

Han mener, at der generelt er politisk enighed om, at privatisering er en fordel.
”Både Socialdemokraterne og de borgerlige partier ser ret ens på det her område, og tanken er, at samfundet opnår bedre service for borgeren og en højere produktivitet og dermed et billigere produkt. Der er eksempler på, at det er lykkedes og også det modsatte, altså at nogle privatiseringer giver en gevinst og andre et tab. Men vi mangler at gøre os nogle flere erfaringer for at kunne komme det nærmere,” siger han.
Som en medvirkende forklaring peger rapporten fra den svenske regering selv på, at den gennemsnitlige arbejdstid for de kommunalt ansatte er øget de senere år, hvilket har fået behovet for kommunalt ansatte til at falde.
I 2010 var der godt 800.000 kommunalt ansatte og knap 250.000 statsligt ansatte i Sverige.
 

Mest Læste

Annonce