Danskerne arbejder mindre

06/09/2012 07:19

AGENDA

Fra 2007 til 2011 faldt danskernes ugentlige arbejdstid samlet set med 12 minutter, selv om den er steget lidt fra 2010 til 2011. Af David Elmer Danskerne arbejdede 12 minutter mindre om ugen i 2011 end i 2007. Dermed arbejdede danskerne sidste år 33,7 timer om ugen i gennemsnit. Det viser arbejdstidsregnskabet fra Danmarks Statistik.

Det var især lønmodtagere i den offentlige sektor, der brugte kortere tid på arbejdspladsen. Den ugentlige arbejdstid for offentligt ansatte faldt med ca. et kvarter fra 2007 til 2011. For privat ansatte var faldet ca. 9 minutter om ugen.

Peder Pedersen, professor ved Aarhus Universitet og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen, mener at

det hovedsageligt er konjunkturerne, der presser den ugentlige arbejdstid ned.

”Vi ser den samme udvikling i udlandet. Når der er højkonjunktur arbejder folk mere, og når der er lavkonjunktur, mindre. Det skyldes forskellige faktorer, f.eks. at der ikke er så meget behov for at tage overarbejde, at evt. overarbejde i højere grad afspadseres frem for at blive udbetalt, og at der er en tendens til at gå fra fuld tid til nedsat tid,” siger han.

Overvurderer deres arbejdstid

Fra 2010 til 2011 steg arbejdstiden ifølge arbejdstidsregnskabet med fire minutter ugentligt. Arbejdstidsregnskabet bygger på objektive data som f.eks. lønindberetninger. En anden måde at opgøre arbejdstid er at spørge de beskæftigede selv. Det gør Danmarks Statistik i deres Arbejdskraftundersøgelse (AKU), der bygger på telefoninterviews. De tal brugte EU’s forskningsenhed, Eurofound, forleden i en analyse, der viste, at danskerne arbejdede 12 minutter mere i 2011 end i 2010. Men den metode er ikke så god, mener Torben Tranæs, forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed. Han vil altid foretrække at bruge arbejdstidsregnskabet, hvis han skulle sige noget om, hvor meget danskerne arbejder.

”Arbejdstidsregnskabet bruger flere kilder, først og fremmest virksomhedernes lønindberetninger. De tilgængelige AKU-tal har især det problem at de kun gælder for hovedbeskæftigelsen,” siger han og tilføjer at meget i øvrigt tyder på, at folk overvurderer deres arbejdstid, når de bliver spurgt om den.

Rockwool Fondens Forskningsenhed kunne nemlig i juni dokumentere, at der er stor forskel på, hvor meget danskerne mener, de selv arbejder, og hvor meget de arbejder i virkeligheden. Forskellen var op til 12 timer om ugen.

”Vi glemmer f.eks. at vi havde barns sygedag, selv var syge, gik tidligt fordi vi skulle til tandlægen, ikke fik arbejdet den hjemmeaften vi normalt gør, eller gik et par timer midt på dagen for at klare købe nogle ting. Derfor kan der være stor uoverensstemmelse mellem vores opfattede arbejdstid og vores reelle. Det problem bliver mindre når man bruger lønindberetninger og supplerer med andre kilder sådan som Danmarks Statistik gør i deres arbejdstidsregnskab,” siger han.

Teknik forklarer også noget

Torben Tranæs har også en lidt mere teknisk forklaring på, hvorfor de tilgængelige AKU-tal, der ligger til grund for Eurofounds analyse, kan tænkes at overvurdere stigningen i danskernes arbejdstid fra 2010 til 2011.

”Da krisen ramte i 2008 og 2009 måtte mange acceptere at arbejde færre timer i deres hovedbeskæftigelse, men de kan jo have suppleret deres indtægt med mere bibeskæftigelse. Nu, hvor det går lidt bedre med samfundsøkonomien, arbejder folk mere i deres fuldtidsjob, mens de til gengæld arbejder mindre i deres bijob eller måske dropper det helt. Dermed ser det i AKU’en ud som om, at arbejdstiden stiger markant, men det kan være fordi AKU’en kun ser på hovedbeskæftigelsen. Den enkelte lønmodtager arbejder måske det samme, fordi han har flyttet timer fra bibeskæftigelse til hovedbeskæftigelse,” siger han.

Mest Læste

Annonce