Dokumenteret viden skal bane vejen for mere offentligt-privat samarbejde

Politik

30/04/2013 13:17

Jesper Brønnum

Mere viden om, hvad der virker, større fleksibilitet og nye ideer til samarbejdet mellem det offentlige og private.

Det er kort fortalt det, som jeg håber, at Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde vil bidrage til. Rådet blev nedsat tidligere på måneden af erhvervs- og vækstministeren. Og på vegne af erhvervslivet skal der lyde en uforbeholden ros til regeringen for på en herligt operationel måde at understøtte det offentligt-private samarbejde. Det er der i den grad brug for.

For Dansk Erhverv handler samarbejdet for det første om at bidrage til en endnu mere effektiv og innovativ offentlig sektor. For det andet vil vi gerne sikre privates og ikke-offentlige virksomheders muligheder for i åben konkurrence at løse flere opgaver.

Potentialet for mere samarbejde er enormt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dokumenterede i december 2012 et samlet potentiale for øget samarbejde på ikke mindre end 377 milliarder kroner. I forvejen tegner det nuværende samarbejde sig for en værdi af 294,5 milliarder kroner. Det er især inden for borgernære velfærdsopgaver som sundhedsbehandling, ældrepleje og sociale opgaver. 

For regionerne og kommunerne er det afgørende spørgsmål imidlertid: Hvad kan et øget samarbejde bidrage til - og hvad er effekten?

Netop her kan det nye råd spille en afgørende rolle. Der er nemlig brug for at få samlet op på erfaringerne både fra ind- og udland med lødige og saglige analyser. Der er brug for at stille skarpt på de økonomiske, kvalitetsmæssige og innovative effekter. Flere områder er allerede veldokumenterede, men det skal helst være sådan, at man som offentlig beslutningstager kan finde inspiration på samtlige serviceområder. 

For konkret viden om effekterne af konkurrenceudsættelse er den bedste vej til at sikre en pragmatisk og sagligt funderet beslutning. Hvis man har sat fødderne i en kommune, ved man, hvad presset på effektivisering har betydet for viljen til at gå nye veje. Samtidig har mange kommuner og regioner har allerede taget konkrete skridt til at afprøve nye samarbejdsformer på centrale velfærdsområder. 

Det gælder for eksempel Syddjurs Kommune, der har entreret med private udbydere i ældreplejen, og Region Sjælland, der er i gang med at etablere et nyt banebrydende samarbejde med privathospitaler inden for sundhedsbehandling. Og hvad angår selve udbudsprocessen, har Gribskov Kommune inviteret de private med ind i maskinrummet til at give bud på hvordan et fremtidigt partnerskab på velfærdsområdet kan se ud. 

Det offentligt-privat samarbejde har utvivlsomt en lys fremtid foran sig. Nu skal det også for alvor dokumenteres. Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde kan gennem målrettede analyser og formidling af erfaringer med de nyeste samarbejdsformer rydde en væsentlig barriere af vejen – og dermed sætte yderligere tempo på det offentligt-private samarbejde. 

Af markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv

Mest Læste

Annonce