Fire ud af fem ældre vil have frit valg af plejebolig

Velfærd

13/05/2011 16:28

Jesper Brønnum

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 78 procent af de ældre ønsker frit valg af plejebolig. Det er syv procent flere end sidste år. Dansk Erhverv: det er en udvikling vi skal støtte med mangfoldighed i tilbuddene. Fire ud af fem ældre ønskede selv at vælge plejebolig i 2010. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik. Samtidig er ventetiden på plejehjem faldet, og kun 6 kommuner overholder ikke ventetidsgarantien på 60 dage. Det er en forbedring i forhold til sidste år.

”Tallene viser netop, at det er vigtigt, at der ikke kun er kommunale tilbud til de ældre. De vil selv vælge, og derfor skal der være mangfoldighed i tilbuddene. Det er her private aktører såvel som selvejende aktører kommer ind i billedet, fordi de kan tilbyde helt andre rammer og værdisæt end det offentlige,” siger chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv, Marie Louise Løvengreen Rasmussen.

I 13 kommuner benyttede alle de ældre borgere i 2010 sig af retten til frit valg af plejebolig. Og i 46 kommuner lå andelen af ældre, der selv vil vælge bolig, på mellem 81 og 99 procent.

”Det betyder, at der et godt grundlag for konkurrence på både pris og kvalitet, hvilket er vigtigt i en tid, hvor velfærdssamfundet er under pres. Men det betyder også, at vi skal sørge for, at de enkelte plejeboligtilbud får lov at bevare deres særpræg og undgå en kommunaliseret ensretning af området. Ellers mister de ældre det reelle frie valg,” siger Marie Louise Løvengreen Rasmussen.

Ventetidsgaranti til alle
Ældre borgere, som kommunen visiterer til en plejehjemsplads eller plejebolig, optages på en generel venteliste med en ventetidsgaranti på 60 dage. Men ventetidsgarantien falder væk, hvis den ældre bruger sin ret til frit valg eller afslår et tilbud på en plejebolig.

”Nu er tiden kommet til at sikre mere fleksibilitet, så alle borgere stilles lige i forhold til ventetidsgarantien – uanset om de vælger at benytte sig af frit valg eller ej,” siger Marie Louise Løvengreen Rasmussen og fortsætter:

”Historisk set har det været gennem ikke-offentlige tilbud, at den offentlige opgaveløsning er blevet udfordret med nye løsninger og kvalitative forbedringer. Dansk Erhverv har lanceret kampagnen Social Velfærd 2011 for netop at sætte fokus på, at mangfoldighed og økonomisk bæredygtighed godt kan gå hånd i hånd. Men det kræver, at vi tænker samarbejdet med de ikke-offentlige aktører på velfærdsområdet på en ny måde.”
 

Mest Læste

Annonce