Vi skal videre ad reformvejen

Velfærd

28/8/13 1:35

Jesper Brønnum

Regeringens forslag til finansloven bliver fremlagt og diskuteret i disse dage. Dansk Erhverv bringer i dette nummer vores ønsker til den endelige finanslov med vægt på fortsatte reformer, der er afgørende for dansk vækst.

Når hele Danmarks husholdningsbudget skal forhandles på plads, er det helt afgørende, at der fortsat er fokus på nødvendige reformer, der skal sikre danske arbejdspladser og vækst.

”Verden omkring os og de lande, Danmark konkurrerer med, står ikke stille. Så selvom regeringen har realiseret nogle vigtige initiativer, er der fortsat behov for reformer, der kan forbedre virksomhedernes konkurrenceevne,” siger administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv.

Oprydning i afgifter

Dansk Erhverv ser gerne, at finansloven indeholder initiativer, der mindsker virksomhedernes omkostninger, reducerer bøvl og forbedrer konkurrenceevnen i takt med, at det økonomiske råderum opstår.

Centralt blandt Dansk Erhvervs ønsker til finansloven er oprydning og nedsættelse af punktafgifter, gennemførelse af en investeringsklimapakke, fuld momsafløftning på erhvervsmæssige køb af hotel- og restaurantydelser samt en afskaffelse af Arbejdsskadeafgiften.

”Trods vigtige tiltag i Vækstplan.dk er Danmark fortsat marineret i afgifter, der svækker virksomhedernes konkurrenceevne og skaber unødige administrative byrder. Derfor foreslår Dansk Erhverv blandt andet, at alle punktafgifter gennemgås med henblik på at mindske belastningen på virksomhederne,” påpeger Jens Klarskov.

Mere effektiv offentlig sektor

Dansk Erhverv peger også på, at det er muligt at skabe vækst ved at få en mindre, men mere effektiv offentlig sektor. En del af de offentlige opgaver skal i stedet udføres sammen med private aktører.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er der et potentiale for øget konkurrence i den offentlige sektor på ikke mindre end 377 milliarder kr. årligt. Det vil Dansk Erhverv gerne have fokus på.

”Vi ser mange steder, hvor man med stor fordel kan få private aktører til at varetage opgaver i stedet for det offentlige. Dansk Erhverv foreslår derfor, at regeringen fastsætter et mål om at øge konkurrenceudsættelsen med 1 procent om året i stat, regioner og kommuner,” lyder det fra Jens Klarskov.

Nødvendigt fokus på servicesektoren

Mere end 65 procent af alle privatansatte danskere er i dag ansat i servicesektoren. Procentsatsen stiger år for år, og dermed øges servicesektorens betydning for Danmark i form af beskæftigelse, velstand og vækst. Derfor ser Dansk Erhverv gerne, at finansloven tager højde for servicesektoren.

”Det er helt afgørende for dansk økonomi, at servicesektoren fortsat er en central del af regeringens vækststrategi og dermed også i finansloven,” konkluderer Jens Klarskov.

Annonce