Afgifter slår igennem på fjernvarmeprisen

Infrastruktur

26/11/2012 14:53

Torben Øllegaard Sørensen

Prisen på fjernvarme er steget med 578 kroner til 13.648 kroner for et standardhus. Det er en stigning på 4,4 procent. Generelle prisstigninger på brændsler samt stigende afgifter er årsagen, viser Dansk Fjernvarmes varmeprisstatistik for 2012.

Fjernvarme er fortsat billigst, men ikke så meget som tidligere. Flere afgifter og generelle prisstigninger på brændsler har givet den gennemsnitlige pris et hak opad på 578 kroner eller ca. 50 kroner per måned, viser Dansk Fjernvarmes varmeprisstatistik.

Selv om det generelt er de grønne brændsler som halm og flis, der er billigst, så er konkurrencefordelen i forhold til sorte fossile opvarmningsformer som individuel naturgas snævret ind. Varmeprisen for et standardhus opvarmet med individuelt naturgasfyr er nemlig faldet med ca. 1800 kroner til 17.342 kroner.

Dermed er der blevet flere fjernvarmeværker, som ikke kan konkurrere med individuel naturgas. Alle disse værker paradoksalt bundet op på at bruge naturgas som brændsel. 35 af de helt små barmarksværker har med det nye energiforlig fået mulighed for at frigøre sig fra naturgas-bindingen og vælge eksempelvis biomasse og solvarme i stedet. Dermed vil de komme til at sænke deres meget høje varmepriser, som ligger helt oppe på 30.000 kroner eller mere. Disse barmarksværker vil for manges vedkommende kunne sænke varmepriserne til omkring 20.000 kroner forholdsvis hurtigt. Men for 69 andre værkers vedkommende gælder også, at de har priser, der er højere end individuel naturgas. Samlet udgør det dog kun 5,2 procent af fjernvarmeforbruget på grund af værkernes forholdsvis små størrelser.

”Det er meget problematisk, at konkurrenceforholdet mellem individuel naturgas og fjernvarme forringes. Det vil betyde, at det bliver markant sværere at gennemføre konverteringsprojekter af områder med individuel naturgas til fjernvarme,” siger afdelingsleder John Tang fra Dansk Fjernvarme.

Derved fastholdes forbrugerne nemlig i at bruge fossile brændsler i stedet for grøn fjernvarme. Stik imod politikernes planer om, at al el og opvarmning skal være baseret 100 procent på vedvarende energi i 2035 – og med en halvering af forbruget af fossile brændsler allerede om syv år i 2020. Fjernevarme er nu baseret på 52 procent vedvarende energi. Den resterende del skyldes primært bindingen til naturgas samt brugen af kul på de centrale kraftværker i storbyerne. Et kulforbrug som er på vej til at blive ændret til biomasse.

At naturgaspriserne falder, burde også kunne mærkes på de naturgasbaserede fjernvarmeværker. Men desværre trækker el-priserne i negativ retning. Disse værker producerer kraftvarme, som er at udnytte overskudvarme fra el-produktionen på motoranlæg til fjernvarme.

Men motoranlæggene kører færre timer og dermed kommer der færre indtægter ind. Det skyldes generelt lave priser på elmarkedet på grund af fyldte norske vandmagasiner til vandkraft og stigende mængder vindmølle-el.

”Det mærkes hårdt især på mindre decentrale kraftvarmeværker,” siger John Tang.

Ser man på udgifterne over ti år til at varme et standardhus op, så er de klart billigste former fjernvarme og træpillefyr. Den årlige omkostning for fjernvarme inklusive afskrivninger, vedligehold med mere er 17.075 kroner og 16.691 kroner for træpiller. Træpiller har hidtil været afgiftsfritaget, men vil også skulle bidrage til samfundskassen fra næste år.
 

Fakta

1.614.934 husstande har fjernvarme

404.380 har individuelle naturgasfyr

314.168 har oliefyr

30.561 har varmepumper

Fjernvarme er baseret på 52 procent vedvarende energi

El er baseret på 40 procent vedvarende energi

Fjernvarmen koster i 2012 13.648 kroner for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh/år.

Det svarer til 1138 kroner per måned. Naturgas koster 1445 kroner per måned.

Opvarmning med oliefyr koster tilsvarende 2290 kroner måned, eller mere end det dobbelte af fjernvarme.

Mest Læste

Annonce