Finansministerens sænkning af kalkulationsrenten er ikke nok til at sparke gang i grøn vækst

Politik

31/05/2013 12:22

Torben Øllegaard Sørensen

Regeringen burde fyre op under den grønne omstilling til gavn for vækst og beskæftigelse. En sænkning af kalkulationsrenten til 4 procent er ikke nok, viser Gram Fjernvarmes projekt med at bygge verdens største solvarmeanlæg. Ærgerligt, at kampene for de grønne projekter nu må fortsætte med opslidende og fordyrende klage-sager med naturgasselskaberne, påpeger Dansk Fjernvarme.

Finansministerens beslutning om kun at ville nedsætte kalkulationsrenten fra 5 til 4 procent giver ikke det løft til energiinvesteringer, der ellers kunne have kick-startet væksten i grønne anlægsprojekter og skabt tusindvis af arbejdspladser. Helt op mod 37.000 arbejdspladser i fjernvarmesektoren, har tænketanken Grøn Energi beregnet for Dansk Fjernvarme.

”Jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at finansministeren vælger ikke at sænke renten til et niveau, der afspejler den fulde gevinst ved store grønne investeringsprojekter, men i stedet vælger et renteniveau, der er til fordel for mindre effektive individuelle løsninger, som f.eks. olie- og naturgasfyr, siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

 

Den stadigt høje kalkulationsrente på 4 procent blokerer reelt for en lang række energi- og klimaprojekter, fordi de langsigtede beskæftigelsesmæssige og miljømæssige fordele får en lavere værdi end de kortsigtede.

Finansministerens valg bliver ikke mindst uforståeligt, når man i nabolande som England og Tyskland har sat kalkulationsrenten til henholdsvis 2,9 og 3,5 procent Danmark er et foregangsland på de kollektive og grønne energiløsninger, men spørgsmålet er, om den position kan opretholdes, når regeringen vedvarende vælger at forringe konkurrenceevnen bl.a. ved fastlæggelse af kalkulationsrenteniveauet og ved tvangsbinding til fossile brændsler. Helt konkret betyder den høje rente, at grønne og effektive fjernvarmeprojekter, ikke uden videre kan gennemføres.

”Gram Fjernvarme arbejder på at sætte gang i et storstilet solvarmeprojekt, der vil betyde, at man får dækket 56 procent af sit varmebehov med solenergi. Det projekt vil skabe 127 arbejdspladser. Med en kalkulationsrente på 5 procent er der et samfundsøkonomisk underskud på 10 mio. kr. Ved 4 procent vil samfundsøkonomien knap kunne bevæge sig over 0 kr. Hvis derimod den samme rente, som anvendes i Tyskland og England, bruges, er samfundsøkonomien rigtig gunstig. Det giver ikke mening, at et så fornuftigt projekt skal fordyres af et i sidste ende politisk valg om, hvad denne fiktive rentesats skal være,” siger Kim Mortensen. For forbrugerne i Gram ville en gennemførelse af projektet ellers betyde en besparelse på varmeregningen i størrelsesordenen 4000 kroner årligt.

Endnu værre bliver det for mere investeringstunge fjernvarmeprojekter som biogasanlæg, omstilling til biomassekraftvarme, og nye effektive affaldskraftvarmeværker. I forhold til solvarmeprojekter er investeringerne større, og disse projekter vil derfor rammes endnu hårdere af finansministerens valg.

Dog betyder en afgørelse fra Energiklagenævnet om netop Gram Fjernvarmes solvarmeprojekt, at man godt må vælge at bruge en anden sats, end den vejledende kalkulationsrente, som finansministeren fastsætter.

”Man skal huske, at kalkulationsrenten ikke er et naturvidenskabeligt faktum, men økonomernes bedste bud. Energiklagenævnet har netop understreget, at finansministerens udmelding om en kalkulationsrente ikke er juridisk bindende, men kun vejledende. Både branchen og den offentlige administration kunne bare undgå en masse tidskrævende og dyre klagesager, hvis finansministeren havde valgt samme linje som Tyskland og England og sat turbo på en grøn og effektiv omstilling til gavn for vækst og beskæftigelse - og for de varmeforbrugere, som kunne have opnået en billigere varmepris,” siger Kim Mortensen.

Det må nemlig forventes, at specielt naturgasselskaberne fortsat vil indgive indsigelser og klager, hvis fjernvarmeselskaber anvender en anden sats for kalkulationsrenten, end den vejledende på nu 4 procent.

Fakta:

  • Projektet i Gram er at udbygge det nuværende solvarmeanlæg fra 10.000 m2 til 44.000 m2 og at bygge et damlager på 110.000 m3 til at gemme sommersol til vinterens kulde. Projektet vil fortrænge over 135.000 ton CO2 om året, fordi man vil skulle bruge markant mindre naturgas.
  • Solvarmeanlægget vil blive verdens største, og det vil skabe 127 job i ca. et år. Forbrugerne vil kunne opnå årlige besparelser på varmeregningen i størrelsesordenen 4000 kroner.
  • Kalkulationsrenten er en beregningsteknisk rentesats, som Finansministeriet fastsætter. Den er nu ændret til 4 procent. Den er ikke en almindelig bankrente, men bliver brugt til at beregne den samfundsøkonomiske rentabilitet af store anlægsarbejder, f. eks. vej- og broprojekter, fjernvarmeudbygning eller vindmølleparker.
  • Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmeindustrien forventer således at tredoble eksporten af bl.a. solvarme-projekter inden 2020 til 15 mia. kr. og dermed skabe 4000 nye arbejdspladser.
  • Danske fjernvarmeværker investerer i 2013 5 mia. kr. i grønne energiløsninger. Det skaber 6000 job. Analyser fra tænketanken Grøn Energi viser, at udbygger man fjernvarmen til at nå 75 procent af de danske husstande, så vil det kunne skabe op mod 37.000 job.
     

Mest Læste

Annonce