Lov om whistleblowere er en god begyndelse

Ledelse

13/09/2013 11:21

Freja Eriksen

Det er en god nyhed, at Radikale nu er klar til at beskytte whistleblowere. FTF-tal viser, at 40 pct. af offentligt ansatte er bange for at miste jobbet, hvis de åbner munden. Derfor skal de også beskyttes bedre i ansættelsen, mener FTF.

Nu sker der endelig noget, så ansatte i stat, amter og kommuner i højere grad tør åbne munden, hvis borgere er ved at blive svigtet, eller der foregår noget ulovligt. Såkaldte whistleblowere, der afslører svigt eller bedrag arbejdspladsen, kan nu håbe på bedre beskyttelse mod hævngerrige arbejdsgivere.

Der er i dag ikke meget sikkerhed for medarbejdere, der offentligt kritiserer eller påtaler tvivlsomme eller ligefrem ulovlige forhold på jobbet.

Behovet er stort. Ifølge FTF's seneste undersøgelse (fra 2012) er 40 pct. af medarbejderne bange for at miste jobbet, hvis de ytrer sig offentligt om forhold på jobbet. Og værst er frygten i staten blandt fx politifolk, forsvarspersonale og skattemedarbejdere.

Enkelte kommuner har lavet forsøg med whistleblowere, men Radikale er nu klar til at tage de første skridt mod en landsdækkende strategi for whistleblowere i hele den offentlige sektor.

Udmeldingen bliver modtaget positivt i FTF. Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte har FTF mange gange peget på behovet for bedre beskyttelse af medarbejderne. De skal kunne ytre sig uden at frygte sanktioner fra chefen. Ikke kun for deres skyld, men også for at offentligheden får kendskab til de reelle tilstande i den offentlige sektor.

Tallene viser ifølge FTF's formand Bente Sorgenfrey, at der er behov for regler for hele den offentlige sektor, som Radikale foreslår.

"Vi er rigtig tilfredse med, at De Radikale nu er klar til at gøre noget. En whistleblower-ordning vil gøre det mere sandsynligt, at svig og svigt kommer frem. Det vil gavne borgerne og offentligheden. Der er dog stadig brug for en bedre beskyttelse af medarbejdernes ansættelse, når de ytrer sig lovligt og offentligt, som grundloven giver ret til," siger Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at der er lige så meget brug for en ordning for den private sektor, hvor man fx kunne have undgået nogle af bankskandalerne, hvis de ansatte havde været mindre bange.

Ifølge De Radikales forslag skal Justitsministeren nedsætte et udvalg. Det skal inden sommerferien 2014 komme med anbefalinger til en ny lov. FTF er klar til at trække i arbejdstøjet for udvalget og bidrager gerne med datamateriale og anbefalinger - og understreger at det også er vigtigt at sikre retssikkerheden for dem, der bliver anklaget gennem en whistleblower-ordning.

FTF's seneste undersøgelse viste, at den økonomiske krise har været med til at gøre frygten for at ytre sig endnu større, blandt andet var der et markant fald i, hvor mange der turde gå til chefen med kritisable forhold.

Mest Læste

Annonce