Ombudsmanden: Brug for håndgribelig indsats for ansattes ytringsfrihed

Ledelse

16/06/2016 12:32

Nick Allentoft

Offentligt ansatte bliver mere og mere bange for at ytre sig om kritisable forhold på jobbet. Syv års indsats med oplysning og vejledning har fejlet. Folketingets Ombudsmand peger på behovet for en ny indsats.
"Der er grund til at nytænke indsatsen for offentligt ansattes ytringsfrihed". Sådan siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.   Ombudsmanden blander sig iflg. sin stillingsbeskrivelse ikke i lovgivning og træffer ikke selv afgørelser (se fakta). Men efter at have haft en lang stribe sager på sit bord om offentligt ansattes ytringsfrihed, konstaterer han, at den hidtidige indsats for at sikre deres ytringsfrihed i hvert fald ikke fuldt ud har virket.

Ytringsfrihed og tavshedskultur

Vi har samlet artikler om ytringsfrihed og tavshedskultur i det offentlige på denne temaside.

Blandt ombudsmandens sager udgør sagerne om ansattes ytringsfrihed med hans egne ord for tiden en 'usædvanligt stor andel'.

"Den første, store betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed kom i 2006, men man må konstatere, at hverken den eller den oplysning og vejledning, der er kommet siden, fuldt ud har virket; problemet bliver ved med at bestå. Der synes at være brug for noget mere håndgribeligt", siger Jørgen Steen Sørensen.   FTF har gennem en årrække sammen med LO og Dansk Journalistforbund anbefalet, at Folketinget indfører en ansættelsesretlig beskyttelse af de offentligt ansatte for at sikre deres ytringsfrihed (privat ansatte er som udgangspunkt underlagt langt skrappere regler ift. at ytre sig, derfor er de ikke omfattet af forslaget).   Til det siger ombudsmanden:

"Jeg konstaterer, at det ikke har været udslagsgivende for Folketinget at lægge vægt på den symbolvirkning, som lovgivning eventuelt kunne have. En virkelig grundig oplysningsindsats kan også meget vel have samme eller bedre virkning - det vigtige er at finde det instrument, som løser problemet. Og her er det væsentligt at tænke i nye og praktisk operative baner".

  Offentligt ansattes ytringsfrihed er vigtig, mener Jørgen Steen Sørensen.   "Vi har en stor, skattefinansieret offentlig sektor, som har stor indflydelse på vores liv. Hvis man gerne vil vide, hvordan det går i den offentlige sektor, må vi også have adgang til den viden, de ansatte har. Vi kan ikke nøjes med ledernes udgave", siger han.   Jørgen Steen Sørensen erkender, at ansatte selvfølgelig også kan tage fejl eller komme med urigtige oplysninger Men det må aldrig blive et argument for ikke at sikre de ansattes ytringsfrihed.   Ombudsmanden Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Han kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden. Det sidste par år har ombudsmanden modtaget 4-5.000 klager årligt. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.  

Mest Læste

Annonce