Smal økonomisk ramme for overenskomstforhandlingerne

Ledelse

12/12/2012 13:56

Der er forventninger om en smal økonomisk ramme ved OK13. Men helt indholdsløs bliver forhandlinger nu næppe. KL’s politiske forhandlingschef Michael Ziegler har i en pressemeddelelse udsendt forud for det første møde bl.a. udtalt: ”Lønudviklingen på det private arbejdsmarked er meget afdæmpet, og derfor vil den samlede økonomiske ramme for de offentlige forhandlinger være ganske smal.

Se også: Den økonomiske ramme

Det betyder dog ikke, at forhandlingerne bliver indholdsløse.”Under antagelse om en parallel lønudviklingen mellem den private og den offentlige sektor bliver det afgørende hvad lønudviklingen bliver i den private sektor. Her skønner vismændene (Det Økonomiske Råd) 1,8 procent i 2013 og 2,0 i 2014.

Regeringen skønner i Økonomisk Redegørelse fra august 1,9 procent i 2013 og indtil videre ikke noget for 2014. Skønnet for 2014 vil dog blive officielt inden juleferien.Skønnet for prisudviklingen er lidt større. For 2013 skønner vismændene 2,2 procent og regeringen skønner 2,0 procent.

For 2014 skønner vismændene 1,4 procent i inflation.Det kan således blive svært at fastholde reallønnen, men holder vismændenes skøn om en pæn aftagende prisudviklingen, bliver resultatet måske samlet set ikke så ringe endda.

Mest Læste

Annonce