Integrationspolitik skal tage udgangspunkt i den enkelte familie

28/11/2012 11:54

Line Oxholm Thomsen

Det er vigtigt, at integrationsplanen tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, som den samlede familie står overfor, siger KL i en kommentar til regeringens integrationsudspil.

Regeringen er i dag kommet med sit udspil om en styrket integrationspolitik. Overordnet set indeholder det et ønske om en integrationspolitik, der møder udlændinge med respekt og forventning, så de hurtigt kan blive en del af det danske samfund.

Det budskab glæder KL:

”Vi er også enige i, at stat, kommuner, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet skal løfte i flok. KL ser meget positivt på, at regeringen inviterer os til et fast samarbejde om at udbrede de gode metoder i integrationsindsatsen,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Regeringen vil desuden se på, hvordan integrationsprogrammet og danskuddannelse for nyankomne udlændige kan gøres mere målrettet.

”KL er på vej med et integrationsudspil, hvor vi går lidt længere end regeringen. Vi foreslår, at man i højere grad tænker integrationsprogrammet som en hel plan, der samler indsatsen for hele familien. Det er vigtigt, at integrationsplanen tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, som den samlede familie står overfor – og ikke kun de beskæftigelsesrettede udfordringer,” siger Jacob Bundsgaard.

Et skridt på vejen er, at regeringen lægger op til at løsne de organisatoriske bindinger, som i dag er gældende for kommunerne.

”I kommunerne har vi i mange år kæmpet for at få fjernet de barrierer, der opdeler integrationsindsatsen mellem forvaltningerne. Det er derfor meget positivt, at regeringen vil styrke vores muligheder for at sikre en bred og sammenhængende indsats, som er styret af de nyankomnes behov og ikke organiseringen. Det er vigtigt, at integrationsplanen hænger sammen på tværs af forvaltninger, så de enkelte indsatser understøtter hinanden,” siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

KL støtter desuden op om regeringens ønske om at indsamle de gode erfaringer med integration, som kan udbredes til hele landet. Regeringen vil nedsætte en Task Force til det formål, hvor kommunerne er repræsenterede. Det er vigtigt for KL, at hensigten med Task Forcen er spredning af gode erfaringer og ikke fejlfinding.

KL er også glad for, at regeringen tager initiativ til at styrke det boligsociale arbejde gennem et koordineret samarbejde - også med boligselskaberne.

Mest Læste

Annonce