KL afviser forslag om én fælles hjemmeside for alle kommuner

06/3/12 10:33

Line Oxholm Thomsen

It-ordfører Trine Bramsen (S) ønsker et stærkere digitalt samarbejde mellem kommunerne. KL er enig i behovet for kommunalt samarbejde, men advarer imod tanken om én fælles hjemmeside for alle kommuner.

”Der er områder i den kommunale borgerservice, hvor de kommunale ydelser er stort set ens. Mange kommuner arbejder allerede sammen om fælles tekster på hjemmesiderne, standarder for selvbetjening og udvikling af den fællesoffentlige borgerportal borger.dk,” siger KL-konsulent Rasmus Korch Svendsen i en kommentar.

Han peger på, at mange kommuner bruger tekster og andet indhold fra borger.dk samt linker til borger.dk de steder, hvor det giver mening for borgerne.

”På den måde oplever borgeren en ensartet kommunikation, og kommunerne sparer ressourcer ved ikke at skulle skrive og opdatere 98 forskellige tekster,” påpeger Rasmus Korch Svendsen.

”Kommunerne skal gå sammen om de ting, der er ens på tværs af kommunerne. Der, hvor der er viden om, hvad der virker bedst, skal fælles standarder beskrives og dokumenteres. Det arbejder KL og KOMBIT i øjeblikket på, bl.a. gennem et projekt om ”Min Side på borger.dk” og et projekt om standarder for de gode selvbetjeningsløsninger,” fortæller Rasmus Korch Svendsen.

God grund til 98 hjemmesider
Han advarer til gengæld imod Trine Bramsens forslag om, at kommunerne skal have én fælles teknisk løsning.

”Det er ikke den rigtige vej at gå. Der findes 98 kommunale hjemmesider, og det er der en god grund til. Kommunerne er forskellige. Både når det kommer til politisk organisering, kulturtilbud og behov for lokal branding. Det lokale demokrati, forskelligheden og kommunernes selvbestemmelse er vigtige principper at holde fast i,” siger Rasmus Korch Svendsen.

”Med én fælles løsning vil det være svært at give kommunerne mulighed for at præge hjemmesiden med lokalt indhold. Og en fælles løsning for 98 kommuner vil kunne give en tung og ineffektiv organisation,” siger Rasmus Korch Svendsen.

Store gevinster ved samarbejde
Han tilføjer, at det heller ikke er på udgifterne til selve driften af hjemmeside, at der er mange penge at spare. De store gevinster kommer ved at samarbejde om indhold på hjemmesiderne og ved, at borgerne benytter de digitale kanaler mere.

KL foreslår i stedet, at kommuner og meget oplagt også statslige myndigheder, går sammen om pilotforsøg om en fælles teknisk platform og ser på besparelsespotentialer og muligheder for at kombinere fælles og unikt indhold.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce