KL: Alle ledige unge uden uddannelse skal i uddannelse

21/04/2012 23:22

Line Oxholm Thomsen

KL's bestyrelse ønsker at sende en klar besked til alle unge ledige: Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, skal du inden for en kort frist på typisk nogle uger starte på en uddannelse. Det gælder også forsørgere, hvor f.eks. enlige forsørgere kan få dobbelt SU.

Derfor foreslår KL, at uddannelsespålægget, der i dag gælder for alle unge under 25 år, skal udvides til at gælde alle unge op til 30 år. Det betyder, at ca. 24.500 unge ledige uden uddannelse vil blive omfattet af uddannelsespålæg. I den nuværende ordning er knap 5.000 unge med forsørgeransvar undtaget.

Forslaget er et ud af ni punkter i et nyt KL-udspil til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, som KL's bestyrelse netop har vedtaget.

"KL er stærkt optaget af, at flere unge får en uddannelse, og at færre skal være på kontanthjælp. Derfor foreslår vi, at det nuværende uddannelsespålæg udvides fra 25 år, så det fremover gælder for alle uddannelsesparate op til 30 år," siger KL's formand, Jan Trøjborg.

"Det duer ikke, at unge forsørgere er undtaget fra uddannelsespålæg. Der er alt for stor risiko for, at den unge enlige mor bliver hængende på kontanthjælp og aldrig får startet på en uddannelse. Derfor skal også de unge med børn ud af kontanthjælp og over på SU, hvor der jo bl.a. er ekstra SU-klip og anden økonomisk støtte, hvis man har børn," siger Jan Trøjborg.

KL's opfordring til regeringen om at udvide uddannelsespålægget op til 30 år baserer sig bl.a. på en ny KL-analyse, der viser, at siden man indførte uddannelsespålægget for op til 25-årige i 2006, er andelen af unge, der skifter kontanthjælpen ud med SU steget fra 15 pct. i 2006 til 34 pct. i 2011.

"Det er resultater, som viser, at de unge gerne vil, og at jobcentrene er gode til at sende de unge i retning af uddannelse. De gode resultater skal nu udvides til
alle unge under 30 år," siger KL-formanden.

Læs analyse


 

Mest Læste

Annonce