KL savner nytænkning fra Ældrekommissionen

Velfærd

09/02/2012 12:52

Nick Allentoft

KL savner nytænkning i de 43 anbefalinger, som Ældrekommissionen i dag har offentliggjort om livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger og på plejehjem.

”Et langt stykke hen ad vejen kan vi i kommunerne finde os selv i de 43 anbefalinger, som Ældrekommissionen peger på i deres nye rapport” siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

”Mange af anbefalingerne har ledere og medarbejdere allerede fokus på i deres daglige arbejde. At give beboerne gode oplevelser, indflydelse, respekt, medmenneskelighed og værdighed er og skal være kerneværdier. Her er der intet nyt under solen,” siger Anny Winther.

Ældrekommissionen konstaterer, at beboerne på landets plejehjem har en høj livskvalitet. Faktisk viser rapporten, at de får en højere livskvalitet ved at flytte på plejehjem, end de ellers ville have. Livskvaliteten bliver især bedre i forhold til behov, som omfatter boligen, den personlige pleje, mad og drikke, tryghed og oplevelsen af at have kontrol over sin hverdag.

For at øge livskvaliteten yderligere foreslår Ældrekommissionen, at der tilføres flere ressourcer til ældreområdet. Og det er ikke særligt opfindsomt, mener Anny Winter:

”I en tid, hvor økonomien er stram, og vi kan se frem til et dramatisk fald i arbejdsstyrken inden for social- og sundhedsområdet, må vi tænke i andre løsninger end at skrue op for normeringerne om aftenen og i weekenderne”.

”Jeg er lidt skuffet og kunne godt have savnet lidt mere nytænkende forslag. Fx kunne man i stedet for krav om flere ressourcer i højere grad tænke frivillige ind i forhold til at skabe aktiviteter og socialt samvær om aftenen og i weekenderne,” siger Anny Winther.
/KL Presse/

Læs Ældrekommissionens anbefalinger

Mest Læste

Annonce