Kommuner skal tænke kommercielt for at tiltrække udenlandske virksomheder

02/11/2012 14:47

Line Oxholm Thomsen

KL og handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr præsenterer i dag på KL’s jobCAMP i Aalborg anbefalinger til kommuner for at tiltrække og fastholde flere udenlandske virksomheder.

Selvom kun én procent af virksomhederne i Danmark er udenlandsk ejede, beskæftiger de 20 procent af den private arbejdsstyrke og står for 27 procent af eksporten. Men de udenlandske investeringer i Danmark er stagneret og ligger på samme niveau som i 2007. Derfor er Invest in Denmark under Eksportrådet og KL gået sammen om at målrette indsatsen, så kommunerne kan blive bedre til at tiltrække udenlandske investeringer. Det er udmundet i en række konkrete anbefalinger og en håndbog til kommunerne.

Udenlandske virksomheder spiller en stor rolle i dansk økonomi. Og for kommunerne betyder det arbejdspladser, udvikling og vækst. Men den internationale konkurrence om udenlandske virksomheders gunst er benhård. Sverige og andre nordeuropæiske lande tiltrækker langt flere udenlandsk ejede virksomheder, end Danmark har gjort de seneste fem år. Det skyldes til dels, at Danmark hverken kan konkurrere på lav selskabsskat, øvrige afgifter eller markedsstørrelse. Til gengæld efterspørger udenlandske virksomheder den velfærd, det uddannelsesniveau og den infrastruktur, som Danmark er førende på. Her spiller kommunerne en meget betydelig rolle.

Den enkelte kommune bør derfor være bedst muligt forberedt, hvis en udenlandsk investor viser interesse for at etablere sig i kommunen.

Derfor præsenterer KL og handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr i dag konkrete anbefalinger til kommunerne og en håndbog i investeringsfremme som en slags investeringsfremmens ”Emma Gad”.

Håndbogen, der er udarbejdet af Invest in Denmark under Eksportrådet sammen med de tre vestdanske regioner og KL, indeholder en række simple anvisninger til kommunerne, fx vigtigheden af at have grundlæggende informationer; som et slags salgsmateriale, klar om kommunens arbejdsstyrke, kompetencer, skoletilbud og ikke mindst, hvad der findes af kulturtilbud m.v. i omegnen – og på engelsk.

”Målet er simpelt: Vi skal gøre os mere attraktive for de udenlandske virksomheder, så flere af dem etablerer sig i landet. Kommunerne overalt i Danmark rummer et enormt potentiale for at drive virksomhed, skabe attraktive arbejdsomgivelser og familieforhold – og det potentiale skal vi have formidlet ud til hele verden i samarbejde med Invest in Denmark og landets ministre. Når det handler om at tiltrække udenlandske virksomheder, skal kommunen tænke kommercielt og have fokus på, hvad ”kunden” efterspørger. Og så skal det være let at finde vej ind til og igennem kommunen og dens forvaltninger for en udenlandsk investor,” siger Carsten Kissmeyer, medlem af KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr er glad for det styrkede samarbejde om at tiltrække udenlandske investeringer:

”Det er vigtigt, at alle gode kræfter koordinerer og trækker i samme retning. Vi skal blive endnu bedre til at opbygge kompetenceklynger, dygtige forskningsinstitutioner og netværk for udlændinge på tværs af kommuner og regioner. Det er helt centralt for, at udenlandske virksomheder søger til Danmark,” siger Pia Olsen Dyhr.

Mest Læste

Annonce